Aanbod

February 2, 2015 | By |

Versterkt samenwerkend vermogen, door combineren van dialoog en resultaatgerichtheid

Dynamiek, complexiteit en tijdsdruk zorgen dat productie en plezier in samenwerken eerder af- dan toenemen. We worstelen om tot cocreatie en participatie te komen. Hiërarchie, taakverdeling, procedure afspraken en organisatiestructuren bieden geen oplossing. In discussies hierover verliezen we vaak energie en het vertrouwen om echt samen te werken. Vertrouwen in het samenwerkend vermogen van jezelf en dat van elkaar is de kern van een gezond samenwerkingsverband in sterk wisselende situaties.

Hoe werk je aan de kern, hoe versterk je samenwerkend vermogen?

Met ons aanbod ondersteunen we het samenwerkend vermogen van ieder samenwerkingsverband. We helpen in, tussen en buiten organisaties, zowel op individueel als op collectief niveau. Resultaatgerichte dialoog als kenmerk van je leiderschapsstijl of professionele profiel is daarbij ons aandachtsgebied. Wij helpen je om te faciliteren bij en stimuleren tot gelijktijdig denken en doen, met als opbrengst verbindend, gefocust en synergetisch handelen. Dit leidt tot toegenomen participatie en komt tot uitdrukking in meer prestatiefocus, meer verbinding met elkaar en het doel, en in een grote mate van professionele synergie, 1+1 wordt echt 3.

Je kiest voor ons omdat je:

  • Samenwerken wilt verbeteren

  • Begeleid wilt worden om thema’s in dialoog te bespreken met sneller concrete opbrengst.

  • Persoonlijke dialoogvaardigheden wilt ontwikkelen voor productief en prettig  samenwerken .

  • Middelen wilt hebben om zelf een resultaatgerichte dialoogcultuur te stimuleren en verankeren.

Met de STAP-dialoog als kernconcept reiken we verschillende praktische (ook digitale) middelen en trainingen aan. Deze stellen opdrachtgevers in staat om zelf de resultaatgerichte dialoog als discipline en cultuur te ontwikkelen en te onderhouden. Een cultuur waarin met plezier en productief wordt samengewerkt.

Producten

Training  resultaatgerichte dialoog begeleider

Training resultaatgerichte dialoog begeleider

Ervaren leidinggevenden, professionals etc. leren samenwerkprocessen te versnellen en versterken met de resultaatgerichte dialoog en inzet van de samenwerk-app en web-applicatie.

Samen Verhelderen: Quick STAP

Samen Verhelderen: Quick STAP

Versnel samenwerken met een verbindend beeld. Wat zit mee? Wat zit tegen? Welk resultaat spreken we af? Na vier uur herkent ieder teamlid zich in een rapportage die werkt als gemeenschappelijk kompas.

Verbinden: Actie STAP

Verbinden: Actie STAP

Bereik In korte tijd samen draagvlak voor concrete voortgang en verandering. Wie doet wat in welke volgorde? Ieder investeert in daadkracht en draagvlak en maakt zijn persoonlijke bijdrage zichtbaar.

Volhouden: Team STAP

Volhouden: Team STAP

Werk aan duurzaam doelgericht ontwikkelen en presteren. Leer elkaar écht kennen. Welk gedrag geeft energie? Beleef de relatie tussen de gevraagde bijdrage en jullie werkplezier.

Dialoogtheater

Dialoogtheater

Praktisch leren omgaan met de verschillende diversiteit en de wijsheid van de minderheid.

Studiner

Studiner

Combineer samen eten en samen werken. Verdiep je met anderen tijdens een Studiner in een actueel vraagstuk.