Aanbod

February 2, 2015 | By |

Ontwikkel samenwerkend vermogen

Ons aanbod ondersteunt het samenwerken en organiseren in uw organisatie. Op en tussen ieder niveau. Het vermogen tot samenwerken van iedere deelnemer en het collectief is onze focus. We hebben veel ervaring en specifieke kennis van sectoren als zorg, onderwijs, defensie, politie, gemeenten en industrie. We integreren de nieuwste ideeën op het gebied van samenwerken, leiderschap en organisatieontwikkeling en garanderen daarmee een eigentijds aanbod.

We werken met ervaren adviseurs die als  gecertificeerde STAP-dialoog begeleider, gespecialiseerd zijn in het ontwikkelen van een resultaatgerichte dialoogcultuur.

U kiest voor ons omdat u:

  • Samenwerken in een project, alliantie, verband, team of afdeling op wilt starten, verbeteren of los wilt te trekken. 
  • Vaardigheden wilt ontwikkelen die de samenwerking productiever en prettiger maken.
  • Anders samenwerken dieper wil verankeren in de organisatiecultuur.

De resultaatgerichte dialoog:

Ons aanbod is afgestemd op het samen Verkennen, Verhelderen, Verbinden en Volhouden van het nieuwe samenwerken. Het is onze overtuiging dat we in deze processen snel en duurzaam resultaat bereiken wanneer we erin slagen de resultaatgerichte dialoog als voorkeursstijl in te zetten en te verankeren. Met de STAP-dialoog als kernconcept reiken we hiervoor verschillende praktische (digitale) vormen en trainingen aan. (meer weten over de STAP-dialoog?)

Producten

School voor Samenwerken

School voor Samenwerken

Samenwerken én …
… het Agoramodel
… Multidisciplinaire processen
… Blockchain Organiseren
… Loslaten
… Discipline

Training  resultaatgerichte dialoog begeleider

Training resultaatgerichte dialoog begeleider

Ervaren leidinggevenden, professionals etc. leren samenwerkprocessen te versnellen en versterken met de resultaatgerichte dialoog en inzet van de samenwerk-app en web-applicatie.

Samen Verhelderen: Quick STAP

Samen Verhelderen: Quick STAP

Versnel samenwerken met een verbindend beeld. Wat zit mee? Wat zit tegen? Welk resultaat spreken we af? Na vier uur herkent ieder teamlid zich in een rapportage die werkt als gemeenschappelijk kompas.

Verbinden: Actie STAP

Verbinden: Actie STAP

Bereik In korte tijd samen draagvlak voor concrete voortgang en verandering. Wie doet wat in welke volgorde? Ieder investeert in daadkracht en draagvlak en maakt zijn persoonlijke bijdrage zichtbaar.

Volhouden: Team STAP

Volhouden: Team STAP

Werk aan duurzaam doelgericht ontwikkelen en presteren. Leer elkaar écht kennen. Welk gedrag geeft energie? Beleef de relatie tussen de gevraagde bijdrage en jullie werkplezier.

Dialoogtheater

Dialoogtheater

Praktisch leren omgaan met de verschillende diversiteit en de wijsheid van de minderheid.

Studiner

Studiner

Combineer samen eten en samen werken. Verdiep je met anderen tijdens een Studiner in een actueel vraagstuk.

Snuffelen?

Snuffelen?

Maak een gratis light versie van de STAP-dialoog rond het thema “Ik wil samenwerken versterken”.