11 Feb

Door

Vat op taaie issues in het onderwijs

February 11, 2014 | By |

Het onderwijs staat voor allerlei uitdagingen: afnemende leerlingenaantallen, constante controledruk vanuit de overheid en de inspectie, de invoering van passend onderwijs, plofklassen, toenemende nadruk op (toets)resultaten en de administratieve verwerking daarvan. En daar sta je dan als team. Iedereen heeft natuurlijk een andere mening over wat de beste oplossing is. Hoe zou het zijn als u samen snel en gestructureerd een oplossing vindt? Waar ieder teamlid vervolgens gemotiveerd aan werkt? De digitale STAP-dialoog ondersteunt bij het werken aan elk denkbaar samenwerkingsissue.

Opbrengstgericht werken

In het dagelijkse onderwijs aan de leerlingen legt u de nadruk op opbrengstgericht werken. Maar hoe zit het met de opbrengstgerichtheid van uw team? Hoe kunt u ervoor zorgen dat de expertise in de groep wordt aangeboord, zodat teamleden van elkaar willen leren? Samen versnellen op de thema’s waar u mee bezig bent. De STAP-dialoog versterkt het samenwerken. Bijvoorbeeld om het samen eens te worden over de SWOT-analyse voor het schoolplan. En het snel samen eens worden waar de focus moet liggen.

Hoe werkt het?
Met de methode van de STAP-dialoog komen teams tot probleem herkenning en probleem erkenning. Snel en gestructureerd. In de IK-fase maakt ieder teamlid digitaal, bottom-up eigen beelden over wat er nu eigenlijk aan de hand is en over wat zij vinden dat er nu moet gebeuren. In de WIJ-fase komt het team bij elkaar en scherpt samen op basis van de dialoog de ingebrachte beelden aan tot een gemeenschappelijk beeld. Ook maakt het team dan een afgewogen keuze voor wat betreft het te behalen resultaat. En ze spreken de acties en het gedrag af dat hiervoor nodig is.

Gratis kennismaken?
We bieden schoolleiders en -bestuurders nu de kans om kennis te maken met de voor iedereen makkelijk en direct toepasbare STAP-dialoog. Schrijf je in voor de workshop van één middag met maximaal vijf andere schoolleiders /-bestuurders. Mail hiervoor naar info@stapdialoog.nl. De datum wordt in overleg bepaald.

Quotes van deelnemers

“De STAP-dialoog brengt op tafel wat mensen werkelijk bezighoudt en elk teamlid voelt zich gehoord en betrokken.”

“De STAP-dialoog verbindt de harde (de prestatie) en zachte (het gedrag) kant van samenwerken met elkaar.”

“In het onderwijs zijn we soms veel tijd aan het overleggen over situaties; de STAP-dialoog zorgt voor aanzienlijke tijdwinst in gezamenlijke beeld- en besluitvorming.”

“De STAP-dialoog zorgt voor draagvlak in het team.”

“De STAP-dialoog zorgt ervoor dat we taken kunnen verdelen en verantwoordelijkheid nemen.”