13 Dec

Door

Afdeling Gelderland van de KNHM zet de volgende STAP

December 13, 2016 | By |

Meegroeien met toenemende burgerinitiatieven

Met het beeld van snel toenemende burgerinitiatieven voor ogen werden door de afdeling Gelderland van de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij nieuwe leden / adviseurs geworven. Vrijwilligers die initiatieven voor de leefomgeving willen ondersteunen en andere vrijwilligers (organisaties) in hun kracht willen zetten. De leiding vroeg mij met de afdeling het gesprek over de directe aanpak van deze ontwikkeling te voeren met behulp van de STAP mantra.

STAP-mantra
Na een introductie bijeenkomst ging ieder eerst zelf thuis digitaal aan de slag om zijn beelden van de Situatie, Prestatie en Acties te verhelderen. Tijdens de twee vervolg avonden kwamen ze samen tot gemeenschappelijke bewustwording van context en doelen. Deze werden gelijk vastgehouden in de STAP-rapportage. De acties die al deel uitmaakten van een concept plan, werden eveneens daarin meegenomen. Mooie open gesprekken ontstonden bij de vraag welk gedrag nodig is om in de huidige situatie succesvol te zijn. En hoe dit gedrag bij hen past!

Gerrit Breeman, naast vrijwilliger directeur bij een grote woningcorporatie, zegt als voorzitter over dit proces:

“Het is een model dat ons goed heeft geholpen. Het was mooi om te zien dat het proces waar we deels al mee begonnen waren, direct kon worden ingepast. De acties die we als bestuur al in beeld hadden, werden gedeeld met iedereen en in relatie gebracht met wat we samen vinden van onze situatie en noodzakelijke eerste doelen. De STAP-dialoog zet je met heldere vragen hierover tot nadenken en helpt gelijktijdig om het gesprek handzaam te ordenen. Het is wel zo dat ik de vragen nog wel een paar keer moet zien, wil ik nu zelf deze resultaatgerichte dialoog zo systematisch kunnen voeren.

Mijn aandacht gaat nu vooral naar de voortgang. Het team heeft in de evaluatie nog een keer het belang van de beelden en de afspraken in de rapportage bevestigd. We voelen ons verbonden om de afgesproken prestaties na te streven, zowel in concrete tastbare termen alsook voor wat betreft het gedrag. Om daar te komen hebben we vijf hoofd actiepunten afgesproken en daaraan namen gekoppeld. Acties en prestaties, daar moet het nu over gaan.”

Als initiatiefnemer en teamlid meent Erik van Essen, consultant bij Arcadis:

“Als vrijwilliger met weinig tijd is het natuurlijk mooi dat je eerst je eigen beeld kan maken en al direct met elkaar kan uitwisselen, maar de dialoogbijeenkomsten blijven toch van grote waarde. Een volgende keer is een aaneengesloten periode beter dan de drie verspreide avondbijeenkomsten. De flow die de eerste bijeenkomst ontstond, kun je dan beter vasthouden. Nu zat er teveel tijd tussen het bespreken van de verschillende vragen.

Het heeft ons een compleet beeld opgeleverd met daarin ook zichtbaar dat we het niet over alles eens zijn, maar daar wel mee kunnen omgaan. Belangrijk is dat je dan ook onderkent dat je gezamenlijk gedrag nodig hebt, dat zorgt voor verdere ontwikkeling. Betekenis geven aan je situatie, vertrouwen ontwikkelen en met elkaar delen, hebben we opgenomen als belangrijk gedrag dat we van elkaar nodig hebben. Ook om andere vrijwilligers te helpen!”

Voor Frank en mij was het inspirerend om vrijwilligers te mogen begeleiden bij het voeren van de resultaatgerichte dialoog en ze zo te helpen concrete aandacht te geven aan prestatie focusprofessionele synergie en persoonlijke verbinding met elkaar en met het doel.

____________


Koninklijke Nederlandse HeideMij is een landelijk adviseursnetwerk dat zich inzet om sociale initiatieven in Nederland een stap verder te helpen. Voor het begeleiden van burgerinitiatieven, sociale ondernemingen, wijkbedrijven of zorgcoöperaties staan ruim 180 adviseurs belangeloos klaar. Zij hebben hun sporen verdiend in het openbaar bestuur als adviseur of ondernemer.
Twaalf provinciale afdelingen vormen een unieke landelijke vereniging welke naast de eigen adviseurs ook de kennis en expertise kan inzetten van 200 medewerkers van advies- en ingenieursbureau Arcadis, die deel uitmaken van het netwerk. De professionele begeleiding van burgerinitiatieven zien zij als maatwerk dat varieert van eenmalig advies tot een intensieve samenwerking.