03 Jun

Door

Afvalservice West in Amsterdam klaar voor Operiational Excellence

June 3, 2015 | By |

Wij zijn met de STAP-dialoog een sprong vooruit

Afvalservice West is één van de zeven afvalinzamelbedrijven in Amsterdam. De wereld van afvalinzameling is door de roep om meer efficiency en de groei van technologische mogelijkheden volop in beweging. Eind oktober 2014 startte Afvalservice West met de ontwikkeling van visie en strategie op basis van een SWOT-analyse.

De analyse leverde drie speerpunten op waaronder het optimaliseren van de bedrijfsvoering met als doel “operational excellence”. De andere twee speerpunten behelzen twee aspecten in de relatie van het bedrijf met de buitenwereld. De organisatie kiest ervoor om met de STAP-dialoog in te zetten op het optimaliseren van de bedrijfsvoering. Een verstandige tactiek waarbij eerst naar vernieuwing en verbetering in de eigen organisatie gezocht wordt. Dat geeft een betere uitgangspositie voor de organisatie bij de gesprekken die later met de buitenwereld gevoerd moeten worden.

Met Edwin Ringeling, directeur van Afvalservice West, kijk ik terug naar een traject met als thema “Samen de bedrijfsvoering verbeteren op weg naar Operational Excellence”.

Edwin, wat was de aanleiding om de STAP-dialoog in te zetten?
We zochten naar een methode waarmee we structuur konden brengen om het gesprek over de toekomst van ASW te voeren. We deden dat voor het eerst met een brede groep, breder dan ooit. Ik vond het belangrijk dat alle leidinggevenden, 16 mensen in totaal, konden participeren in het proces. We wilden samen gefundeerd tot vervolgstappen komen.

Wat vind je van de methode en welk gevoel heb je eraan overgehouden?
Wat de STAP-dialoog belooft, gebeurt ook echt. Het is een prettige methode die structuur en houvast biedt. Die aanpak triggert om breed te kijken, zorgvuldig alle aspecten in ogenschouw te nemen. Je situatie samen overdenken betekent geconfronteerd worden met verschillende invalshoeken, ook invalshoeken waar je zelf niet aan denkt. Voor ons was het belangrijk om onderwerpen als HR en ICT te verkennen, maar ook bijvoorbeeld hoe we als MT sturing geven aan het bedrijf en welke ideeën er leven om de bedrijfsvoering te verbeteren.

Door met zo’n brede groep uit de organisatie te werken, kwamen ook aspecten boven tafel die je anders nooit had gezien. Zonder de methode was het niet gelukt. Voor onze organisatie was het heel goed. Voor heel veel mensen was het voor het eerst dat ze mee konden praten op zeker niveau over de strategie van de organisatie. Sommigen vonden het bij tijd en wijle wel moeilijk. Maar dat kwam dan boven tafel en daar was ik blij mee. Dat mensen erover praten en ermee bezig zijn, betekent dat het iets losmaakt. De begeleiding door de twee STAP-dialoog partners speelde ook zeker een rol. Onafhankelijk, maar wel ondersteunend naar mensen, op een uitdagende en stimulerende manier.

Waar staan jullie nu, vergeleken met toen je begon? Wat heeft het traject concreet opgeleverd?
Het heeft verschillende dingen opgeleverd. Laat ik bij mezelf beginnen. Vanuit mijn bestuurdersrol heb ik beter zicht gekregen op de competenties van de organisatie: ik weet veel beter wat we aankunnen, maar ook waar we tegen grenzen aanlopen. Als directeur denk je wel ongeveer te weten wat er speelt in je organisatie, maar ik weet dat nu veel preciezer dan hiervoor.
Daarnaast weten we als organisatie veel beter waar we staan als het gaat om de mogelijkheden en onmogelijkheden om onze bedrijfsvoering te optimaliseren. En we hebben een mooie en complete inventarisatie van de onderwerpen die komen kijken bij het veranderingsproces dat we aan zullen gaan als we de bedrijfsvoering willen optimaliseren op weg naar Operational Excellence.

Wat heeft je positief verrast?
Wat me positief heeft verrast, is de competentie van de organisatie (wat de organisatie aankan). Ook positief is dat iedereen vol enthousiasme heeft meegedaan. Mensen waren blij om mee te mogen denken. Er kwam scherpte op tafel. Dat is goed, want dan kun je erover van gedachten wisselen. En ik heb heel bruikbare ideeën gehoord, bijvoorbeeld dat de operatie het aankan om veel zelfsturender te zijn.

Wat is je tegengevallen?
Tegenvallen is een zwaar woord. Wat niet meeviel, is dat er ongemerkt heel veel uitkomt en dat vraagt opnieuw om focus en prioritering. Aan wat boven tafel is gekomen, moeten we echt aandacht geven, maar wel op basis van een goede prioriteitstelling. Daarnaast: tijd is een factor. We hebben uiteindelijk 4 losse dagdelen bij elkaar gezeten. Dat is voor een operationele organisatie als die van ons best heel veel tijd. Ook dat viel niet mee. Die tijd vrij maken is lastig.

Zou je de stap aanbevelen bij collega’s?
Ik zou de stap zeker ook aanbevelen bij collega’s.