07 Sep

Door

Basisdag School voor Samenwerken met Erno Eskens, Paul Bessems, Wim Oolbekkink en John van Balen

September 7, 2017 | By |

Samenwerken, maar dan anders…

In het aanbod van de School voor Samenwerken is de Basisdag een bijzondere dag, omdat  scherp wordt ingezoomd op de praktijk van de deelnemers en de betekenis die zij aan samenwerken willen geven. De actuele ervaringen van deelnemers en inleiders en de praktijk van de eerste Basisdag garanderen een inspirerende dag. Zoals dat gaat in de klassieke school krijgt het programma vorm mét en dóór degenen die deelnemen.

Het huidige samenwerken kenmerkt zich steeds meer door het werken over grenzen van afdelingen en organisaties heen. De tijdelijkheid, vrije participatie, ontbreken van hiërarchie en structuren vergroten de complexiteit en dynamiek voor ieder die deelneemt. Daarom vraagt het periodiek om reflectie, een moment om jezelf waar te nemen, stel dit niet uit.

Voor wie?
Deze Basisdag is bedoeld voor bestuurder/ directeuren, managers en stafverantwoordelijken die vinden dat het huidige samenwerken om persoonlijke reflectie vraagt, een moment om jezelf waar te nemen. Zij  zoeken een goede gelegenheid om hun eigen praktijk op afstand van dichtbij te bekijken. Zij willen dit moment niet uitstellen  en delen dit graag met collega’s uit andere organisaties.

Wil je een indruk opdoen van de vorige dag lees dan de blog en kijk het filmpje.

Wat levert het op?
- Het aanscherpen van je visie over stimuleren / faciliteren van (anders) samenwerken.
- Het aanscherpen van uitgangspunten op basis waarvan je je wensen en doelstellingen rond samenwerken weergeeft.
- Het aanreiken van praktische handvatten gericht op de haalbaarheid in je eigen praktijk.
- Meer zicht op de verbinding tussen jezelf en veranderend samenwerken.

Inhoud en werkwijze
Rode draad is voor jezelf betekenis geven aan samenwerken in je praktijk. Op deze dag deel je op onderzoekende wijze je ervaringen en mening over samenwerken in jouw praktijk. Genoemde inleiders helpen je met hun uitgangspunten je visie op jouw context aan te scherpen.

We starten direct met de praktijk uitwisseling.Hiervoor gebruiken we de resultaatgerichte dialoog met ondersteuning van de samenwerk App. Wat zit dan mee en tegen in jouw situatie? Vanuit welk perspectieven kan en wil je kijken naar samenwerken? Kan / wil jij de ontwikkeling beïnvloeden? Waar meet je je tevredenheid over de resultaten af?

De opbrengst van deze eerste dialoog neem je mee in drie gesprekken, die worden begeleid dialoogbegeleiders en één van de drie inleiders. Vanuit hun perspectief reageren de inleiders op jouw praktijk samen met maximaal 5 andere deelnemers. Zij helpen de specifieke kenmerken van jouw situatie te benoemen tegen de achtergrond van verschillende hedendaagse visies. De inleiders zorgen met hun perspectieven en ervaring voor inspiratie, jij zorgt voor de praktijkinbreng. Met elkaar kom je tot nieuwe betekenissen en inzichten of scherp je deze verder aan. In het plenaire slotgesprek inventariseren we de rode draden en interventiemogelijkheden.

De opbrengst van de dag wordt vastgehouden in een volgens het format van de STAP-dialoog ingedeelde rapportage.

Theoretisch inbreng leveren:

Erno Eskens over Zinvol werk
Erno is filosoof en directeur Internationale School voor Wijsbegeerte (ISVW). Hij deelt zijn laatste inzichten. Hij geeft deze aan de hand van het Agora model en ideeën over Zinvol werk, welke zijn verwoord in het boek “Werk verzetten”. Dit boek van Peter Henk Steenhuis is gebaseerd op ervaringen van René Gude in een project over zingeving en werk.

Paul Bessems over Slimmer samenwerken met Blockchain Organiseren
Paul, stichter van Weconomics, bracht recent zijn boek “Blockchain organiseren“ uit en ontmoette rond dit onderwerp nogal wat supporters.

Wim Oolbekkink over multi stakeholder samenwerken
Wim is programmamanager bij SBI/Landgoed Zonheuvel. Hij verdiepte zich in hoe multi stakeholder samenwerken tot stand komt of kan komen.

John van Balen Dialoogdiscipline met de Samenwerk app
John, stichter van STAP-dialoog netwerkorganisatie en initiatiefnemer van de School voor Samenwerken, rondde dit jaar de ontwikkeling van een samenwerk app af. De dialoog zal voor het eerst ondersteund worden met deze samenwerk app. Hiermee zal hij in het bijzonder de koppeling tussen dialoog en discipline op een praktische manier verduidelijken.

Lees hieronder een aantal opmerkingen van deelnemers aan de vorige Basisdag.

“Samenwerken is vaak iets vanzelfsprekends waar je het niet gauw over hebt. Je leert dan ook niet hoe je het erover kan hebben. Deze dag gaf mij handvatten om samenwerken als thema effectiever onderwerp van gesprek te maken.” Peter van Stralen, samenwerker bij Royal Haskoning DHV

“Het vervulde mijn behoefte meer op afstand te zien wat er in het samenwerken gebeurt en daarin mijn eigen rol te relativeren. Vooral het Agoramodel helpt om het eenvoudiger te zien en te bespreken. De andere perspectieven vind ik ook waardevol, de samenhang kon m.i. wel wat beter over het voetlicht worden gebracht.” Freerik Meeuwes, bestuurder Stichting Gewoon Speciaal

“Om de zoveel tijd pak ik de tijd om eens stil te staan om vooruit te komen. Deze dag was voor mij goed bestede tijd, hoewel voor mij de confrontatie met mijn eigen visie en aanpak best wat scherper mag.” Loek Stokx, Chef Strategie RIVM

“Anders samenwerken is de komende tijd bij ons een belangrijk thema, de aangereikte perspectieven helpen mij om door de bomen het bos te blijven zien. De rondetafelgesprekken over de eigen praktijk waren daarbij erg zinvol en hadden voor mij nog wel wat meer tijd mogen innemen.” Erik van Essen, consultant Arcadis

“Een inspirerende dag met invalshoeken die er toe doen om het over samenwerken te hebben met elkaar. De deelnemers waren ook van een ervaringsniveau dat bijdraagt aan beeldvorming rond belangrijke vragen. De tijd om met elkaar in gesprek te gaan werd dan ook goed ingevuld, mag wat mij betreft nog iets meer.” Henk Hablet, projectmanager

Datum: 1 december 2017 van 09:00 – 17:00 uur
Locatie: Landgoed Zonheuvel, Doorn
Prijs: € 660,- exclusief btw
Inbegrepen: Verblijfskosten, lunch en de boeken Weconomics en Het agoramodel 
Inschrijven: Schrijf je hier in of mail naar info@stapdialoog.nl

Cartoon van Mark de Koning
www.organisatiecreativiteit.nl