01 Feb

Door

Building an excellent Onestein together

February 1, 2016 | By |

STAP-dialoog voor het eerst in het Engels

Onestein zorgt ervoor dat bedrijfsprocessen bij hun klanten optimaal verlopen. Met een team van hoogopgeleide en ervaren business consultants, software developers en projectmanagers implementeert Onestein zakelijke ERP-software. Hiermee stroomlijnt een onderneming haar bedrijfsprocessen en stemt af op de vraag uit de markt. Rob Beukema begeleidde het Onestein-team van 17 man op basis van de STAP-dialoog. Onestein had een primeur met de STAP voor het eerst volledig in het Engels!

De General Manager, Samer Nefawa wil graag het team verder professionaliseren. Daarbij was het vooral belangrijk dat het gevoel sterker werd dat het team sámen Onestein vorm geeft. Als thema voor de avondsessie met zijn team koos hij dan ook: Building an excellent Onestein together.

Samer en Rob hebben samen de balans opgemaakt van wat er in beweging is gezet. In een kort interview geeft Samer aan wat hij van de STAP-dialoog methode vindt en wat het Onestein heeft gebracht.

Samer, wat hebben jullie precies gedaan?
“Na de pizza in het begin van de avond wisselde het team rond het thema beelden uit over haar situatie (wat zit mee en wat zit tegen?). Daarnaast vroeg het team zich af wat stappen zouden zijn die het uiteindelijke doel van die excellente onderneming dichterbij zou brengen. Er kwamen veel inzichten op tafel waar we als team wat aan hebben.

Vervolgens deed Rob buiten op de parkeerplaats een oefening met ons om te laten zien hoe het gesteld is met onze samenwerking. Dat was leuk, maar ook heel confronterend. We werden allemaal geblinddoekt en moesten toen samen van een stuk touw een perfect vierkant maken. Lastig. Want wie neemt nu de leiding? Het gaat om samen en ook om loslaten. Zijn we in staat om de leiding aan diegene over te laten? Het liet me ook zien dat niet iedereen altijd zo maar betrokken is. Een mooie metafoor voor hoe wij met elkaar samenwerken.

Toen we weer binnen waren hebben we de lijnen uitgezet naar de toekomst. We willen in de komende periode verder werken aan een drietal onderwerpen:

- excellente onderlinge communicatie
- een innovatie platform
- meer eigen verantwoordelijkheid en een betere werk / privé balans

Het team heeft ervoor gekozen met de op de avond gevonden inzichten het thema verder zelf uit te werken.”

Het was natuurlijk een heel korte sessie. Wat is nu wel gelukt en wat nog niet?
“De awareness dat we elkaar nodig hebben om een excellent bedrijf te bouwen, is zeer snel gegroeid in de afgelopen periode. Ook na de sessie! Mensen zijn gaan meedenken. Er is betrokkenheid. En ze ontwikkelden saamhorigheid, werkten echt aan het team. Dat zag je heel duidelijk al bij het verdelen van de verschillende thema’s waarmee we verder gaan. Er was een geweldige drive om er direct mee te beginnen. Maar de andere kant is dat ze nog niet gelijk het geloof hebben dat het ook tot resultaten gaat leiden. Logisch, want er zijn nu eenmaal ook zaken die tegenzitten en het vraagt tijd om die niet alleen te benoemen, maar ook te veranderen.”

Wat vond je van de methode van de STAP-dialoog brown paper sessie?
“De methode heb ik als goed en nuttig ervaren. Het heeft ons heel erg snel bij de kern gebracht en we kunnen ook direct zelf aan de slag met de gekozen thema’s. Maar achteraf had ik toch eigenlijk liever geen onderdeel willen zijn van het proces. Ik had toch liever aan de zijkant mee willen luisteren. Nu deed ik als baas gewoon mee en daarmee had ik toch invloed op het geheel. Dat was anders geweest als het echt alleen maar uit het team was gekomen. Daar heb ik me in laten overhalen. Daarnaast hebben we aan het eind van die avond niet duidelijk gemaakt hoe we verder zouden gaan. Dat was ook nog niet duidelijk omdat de sessie ook een try-out karakter had. Maar het is me goed bevallen.”

Zou je de methode aanbevelen bij anderen?
“Ik zou de methode zeker aanbevelen bij anderen. De STAP-dialoog zorgt voor ‘opschudding’ op een mooie manier. Maakt je bewust van het onderwerp en zijn scherpe randjes en zorgt ervoor dat mensen samen gemotiveerd actie gaan nemen op basis van wat ze zelf hebben benoemd. Echte motivatie om samen stappen te zetten, begint met betrokkenheid van binnenuit.”