22 Jun

Door

Hoe volg je de dynamiek in de Defensie en Veiligheid industrie?

June 22, 2017 | By |

Stichting NIDV stoeit 2 dagen met de toekomst en de STAP-dialoog.

De stichting Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid fungeert voor industrie en overheden als partner en intermediair op het gebied van defensie en veiligheid. De medewerkers van de stichting oriënteerden zich onlangs op de dynamiek in hun branche en op hun rol. Dit deden ze met behulp van de STAP-dialoog. Ron Nulkes, directeur NIDV, maakte even tijd voor twee vragen.

Waarom de STAP-dialoog?
‘Wij zijn gefocust op optimale ondersteuning van onze deelnemers bij het inschakelen van hun capaciteit en aanbod in de nationale en internationale defensie- en veiligheidsmarkten. Daarvoor organiseren we eigen activiteiten, congressen, beurzen etc. En we participeren in activiteiten over de hele wereld. Onze business developers en adviseurs werken, gesteund door de interne staf, hard van activiteit naar activiteit. Het is dan goed om eens twee dagen te pakken en stil te staan bij hoe we met elkaar samenwerken. Ik heb het vinden van begeleiding overgelaten aan Seema, mijn stafmanager, die voorstelde om dit met de STAP-dialoog te doen. De simpele en resultaatgerichte structuur van de STAP-dialoog sprak me aan. En samen kwamen we in de voorbereidende gesprekken als vanzelf op het thema: Samen synergie ontwikkelen om de dynamiek in de branche duurzaam te volgen.’

Wat heeft het opgeleverd?
Voor mezelf was het fijn om bevestigd te krijgen dat het met de werksfeer wel goed zit. Vaak ben ik zo druk dat ik me afvraag of ik niet belangrijke signalen mis. Twee dagen uit de dagelijkse sleur was goed om de verbinding extra met elkaar aan te halen en we hebben onze focus weer aangescherpt. Vooraf had iedereen zijn beeld van de situatie gegeven met de digitale STAP-dialoog. Deze beelden zijn gedeeld en hebben we goed besproken. Hierdoor konden we daarna doelmatig bespreken wat er nodig is om onze doelen te halen. Handig was dat het interventie spel ons hielp te ontdekken op welke accenten we willen inzetten. En we hebben afgesproken dat we bij wat we doen, elkaar scherper houden door het bij de acties explicieter te hebben over het belang van onze deelnemers. In een mooi beeldverslag kunnen we de Situatie- en Prestatiebeelden naslaan en als referentie gebruiken. Dat zal nog wel eens nodig zijn om de reflectie momentjes, die we onszelf in de drukte gunnen, effectiever te maken.


De sectoren Defensie en Nationale Veiligheid groeien steeds meer naar elkaar toe; ze maken met grote regelmaat gebruik van elkaars kennis, ervaring, materieel en technologieën. Ook in het bedrijfsleven is deze beweging zichtbaar. Een logisch gevolg is dan ook dat de vroegere stichting Nederlandse Industriële Inschakeling Defensie (NIID) is omgedoopt tot stichting Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid (NIDV). De stichting heeft, zonder winstoogmerk, tot doel de inschakeling van de Nederlandse industrie te bevorderen. Het is een brancheorganisatie die open staat voor alle in Nederland gevestigde ondernemingen, die in Nederland economische waarde en werkgelegenheid creëren en zaken doen (of die ambitie hebben) op het gebied van defensie en veiligheid. Ook kennisinstituten die defensie- en veiligheid gerelateerde onderzoeken uitvoeren en ontwikkelen, behoren tot de deelnemers van de NIDV.