30 Jan

Door

Eerste Studiner groot succes

January 30, 2014 | By |

Samen vertrouwen ontwikkelen,  zó 2014!

Ruim vijftig bestuurders, personeelsvertegenwoordigers en inspirators namen op 27 januari jl. deel aan het eerste Studiner. Tijdens deze inspirerende coproductie van SBI en STAP-dialoog voerden de negen deelnemende organisaties een diepgaande (STAP-)dialoog over het thema “Samen vertrouwen ontwikkelen”. Aan iedere tafel stond de eigen context van de organisatie centraal en deden, naast de adviseurs, de inspirators Matthieu Weggeman, Nol Groot, Rob Vinke, Jaap Peters, Guido van de Wiel en Jaco van der SchoorPaul Bessems, Adriaan Bekman, Joop Swieringa en Truus Poels als gelijkwaardige gesprekspartner mee (lees hier hun eerste reacties).

Aanleiding voor het Studiner was de gezamenlijke constatering dat het thema genoemd wordt als de belangrijkste (ontbrekende) voorwaarde voor bezield samenwerken, participatie en cocreatie. We vinden vertrouwen kennelijk belangrijk, maar we hebben het er zelden over. Mogelijk omdat we denken dat het tijd kost en te weinig oplevert. Volgens John van Balen moeten professionele begeleiders zich dat aantrekken. “Onze uitdaging is om klanten te helpen om in korte tijd persoonlijke verbinding te bereiken. Het is pure noodzaak om in deze tijd van samenwerken, participatie en cocreatie te helpen om gericht te werken aan de kwaliteit van relaties en presoonlijke verbindingen met de thema’s die spelen.” Dát demonstreren was dan ook het doel van deze bijeenkomst.

De deelnemende organisaties waren zeer divers. Van afvalverwerker tot verzekeringsmaatschappij, van bank tot defensieonderdeel en van politie-eenheid tot onderwijsinstelling. Van al deze tafeldialogen verschijnen binnenkort verslagen en dan zullen we meer weten over de verloop en opbrengst van deze gesprekken. Hieronder al vast wat reacties van deelnemers na afloop.

Marko Otten, bestuurder IJsselgroep:Ik heb meer inzicht gekregen in het verhaal achter het verhaal van mijn OR-mensen. En in mijn eigen verhaal. Het was bovendien plezierig om met elkaar de diepte op te zoeken in zo’n buitengewoon plezierige ambiance.”

Randy Martherus, voorzitter OR VGZ: “Ik vond het een aangename ambiance ondersteund door een heerlijk menu en in ruime mate begeleid door professionals die het proces en de inhoud bewaakten. Maar bovenal een collega die zich wilde uitspreken en zich kwetsbaar wilde opstellen. Wat ik een beetje miste is een samenvatting van wat nu al goed gaat en een actieplan waar we samen mee aan de slag gaan.”

Wim Pap, lid OR IJsselgroep“Na enkele nachtjes slapen en nog wat napraten met een enkele collega, blijft mij de open sfeer waarin het gesprek plaats vond het meest bij. Wanneer ik probeer te begrijpen waaraan we dat het meest te danken hebben dan is dat de erkenning en herkenning van de “buitenstaanders” die onze casus aanhoorden. Fijn dat zij zonder waardeoordeel, maar wel heel betrokken, zo constructief mee konden en wilden denken en praten. Dit betekende niet alleen dat we met een verdiept inzicht in de verhoudingen samen verder op pad kunnen, maar ook dat staande het Studiner aan vertrouwen is gebouwd.”

Peter Don, voorzitter OR Staven Domestic Bank ING: ”Ik heb geen ‘second thoughts’ na m’n eerste reactie. Vond het nuttig en plezierig. Een formule die meer ingezet kan worden. De STAP-dialoog zou beter onder de aandacht van klanten gebracht kunnen worden, waarbij een knallende pitch heel belangrijk is. Hoe leg je in 1, 3 of 5 minuten glashelder uit wat het is en wat het brengt: dat is de uitdaging.
Graag noem ik nog mijn suggestie om er 2 dagdelen voor te nemen en in het 2e dagdeel de verbinding met andere bedrijven te leggen, door bedrijven met gemeenschappelijke thema’s (spontaan) aan elkaar te koppelen.”

Bert Woltheus, OR Staven Domestic Bank ING: “Ook na een paar dagen kijk ik nog steeds positief terug op deze avond. Mijn indruk/beleving is dat het ons een stuk dichter bij elkaar heeft gebracht en dat helpt. Zaak is wel dat wij goed moeten zorgen/bewaken dat wij ook de rest van de medezeggenschap weten mee te nemen.”

Overige uitspraken
“Ik heb nu gezien dat je vertrouwen kunt vergroten als je de juiste handvatten krijgt en de dialoog aangaat.”

“Ik vond het heel bijzonder dat we door goed luisteren en doorvragen in minder dan 2,5 uur veel meer diepgang hebben weten te bereiken dan in jaren van discussie en argumenteren daarvoor.”

“Ik heb meer inzicht in de rol die ik zelf speel om vertrouwen te ontwikkelen.”

“Vertrouwen in een individu is makkelijker dan vertrouwen in een instantie.”

Ben je geïnteresseerd? Mail ons en vraag het verslag van het Studiner “Samen vertrouwen ontwikkelen”. Tevens kun je de gratis handleiding Studiner aanvragen. Hierin vind je alles dat nodig is om in korte tijd een resultaatgerichte dialoog met diepgang te organiseren.

Wil jij zelf een Studiner of andere vorm van pitstop?
Wij helpen je graag bij een opbrengstgericht gesprek met diepgang. Over een zelfgekozen (ingewikkeld) thema. Voor en met je team, afdeling, OR, ketenpartners. Met 5 of bijvoorbeeld 300 deelnemers? Met een inspireren spreker en/of in combinatie met sport, natuur of cultuur. Het kan in Doorn op onze locatie Landgoed Zonheuvel in restaurant Fleuri, met service en prijzen op maat. Binnen jullie beschikbare tijd zodat je samen met een gerust hart verder kunt. Lees hier meer.