11 Feb

Door

Samenwerken om de kwaliteit van het mentorschap te vergroten

February 11, 2014 | By |

Trees Feldbrugge, docent Beeldende Vorming op het Dockinga College, betrekt met een beeldvormende dialoog dertig collega’s bij haar onderzoek “Hoe kunnen we samen de kwaliteit van het mentorschap vergroten?”

Waarom is onderzoeken van het mentoraat belangrijk?

Het mentoraat is al vele jaren ingebed in de taken van docenten. Op gezette tijden evalueren we, dus ook het mentoraat van de afdeling havo/vwo klassen 1, 2 en 3. Hieruit bleek dat niet iedereen uit de voeten kan met de huidige invulling. Wat zijn de redenen en oorzaken daarvan? Op welke manier kan de invulling verbeterd worden? Een goed mentoraat is immers van belang voor zowel de leerlingen als de ouders. Het bepaalt mede de aantrekkingskracht van de school. In het kader van mijn NHL opleiding Master Pedagogiek heb ik het onderzoek opgepakt.

Hoe heb je het aangepakt?

Eerst wil ik ontdekken op welke gebieden het mentoraat sterk is en waar verbeteringen gewenst zijn. Het betreft het in beeld brengen van “de huidige situatie”. De leerlingen, ouders en scholen in de buurt (Critical Friends), hebben de school inclusief het mentoraat beoordeeld. Hieruit zijn algemene uitslagen gekomen met relatief sterke en minder sterke punten.

Van mijn collega’s vraag ik een bijdrage die specifieker is. Ik heb deze groep van ruim dertig deelnemers verdeeld in drie groepen. Mentoren, docenten die niet mentor zijn en het coördinatieteam. Per groep vraag ik ze een beeld te geven, gezien door hun eigen bril. De STAP-dialoog leent zich daar uitstekend voor. De mentoren kunnen hun eigen opmerkingen rond het mentoraat aangeven. Docenten die mogelijk voor het eerst voor het mentorschap in aanmerking zullen komen, denken mee. Zij hebben een frisse blik. De teamleiders en directeur geven hun bijdrage vanuit hun positie. Namelijk vanuit de door het Ministerie van Onderwijs aangegeven eisen en de mogelijkheden die de school bieden kan en wil.

Door te werken met de STAP-dialoog kan ik iedereen heel praktisch betrekken. Iedere deelnemer kan een eigen moment en plaats kiezen om zijn of haar beeld te geven. Het kan op school gedaan worden maar ook thuis in de eigen tijd. Iedere collega maakt als het ware een eigen foto van de huidige situatie en deze worden binnen de applicatie samengevoegd tot een foto per groep.

Wat is de eerst volgende stap?

In december heb ik het onderzoek geïntroduceerd bij mijn collega’s en aangekondigd dat ik hun bijdrage zou vragen. In januari ben ik in het werkoverleg specifieker ingegaan op de inhoud van het onderwerp. Een enkeling kwam meteen al naar me toe met oplossingen voor het één en ander. En of ik “dit en dat” ook wilde meenemen in het onderzoek. Ik heb hen vriendelijk gevraagd het te onthouden voor de gemeenschappelijke teamsessie die we in de volgende fase zullen hebben. Anderen werden nieuwsgierig en vroegen of ze al konden beginnen. Van het merendeel heb ik de indruk dat ze het op zich af laten komen, wat natuurlijk ook kan. De eerste week van februari kreeg iedereen een inlogcode en de definitieve uitleg voor de eerste stap, het verzamelen van individuele beelden met behulp van de STAP-dialoog.

Wat verwacht je van de opbrengst?

Ik verwacht dat de uitkomst van deze beeldvormende dialoog antwoorden geeft, waarmee wij gezamenlijk actief verder kunnen. De STAP-dialoog geeft ieder persoonlijk de ruimte te specificeren wat tegen en mee zit om het mentoraat samen succesvoller te maken. Daar zullen we rode draden in vinden: zaken waar we het over eens zijn. De STAP-dialoog applicatie maakt het mogelijk aan te geven of je vindt dat iets binnen, vlakbij of buiten je cirkel van betrokkenheid en invloed ligt. Ook geeft het de deelnemers inzicht in de plaats van het “vraagstuk” in onze school. Kan de mentor iets veranderen aan het probleem, de schoolleiding? Of ligt het buiten macht van de school?

Ook geeft iedereen aan wat er bereikt moet worden door de eigen groep. Met tijdpad en indicatoren waarmee je afmeet of het gehaald is. Al met al SMART dus. De STAP-dialoog is transparant voor alle deelnemers. Daarom verwacht ik hierna een open dialoog. Het beeld waar we staan en waar we naar toe willen op korte termijn wordt zo door ieder doordacht. Mooi geordend en overzichtelijk gepresenteerd. Het is het begin van de verandering die dan al direct door iedereen gedragen wordt. Daarna kan ik verder om de gewenste situatie met deze informatie nog scherper in beeld te krijgen.

Waar kijk je vooral naar uit?

Ik ben benieuwd hoe alle deelnemers het pad door de applicatie ervaren. Nog nieuwsgieriger ben ik naar de uitkomst, want deze basisdialoog is een belangrijke bouwsteen voor het beeld waar we staan en waar we graag naar toe willen met het mentoraat.
Ik heb er zin in.