18 Apr

Door

Workshop deelneemster Karin over het agoramodel en de resultaatgerichte dialoog

April 18, 2017 | By |

Ik ben steeds op zoek naar invalshoeken die helpen om onze werkelijkheid te benoemen en veranderingen te realiseren. In de workshop Samenwerken menselijke betekenis geven met het agoramodel maakte ik met een bevlogen groep deelnemers met verschillende professionele achtergronden kennis met het agoramodel. We verkenden de mogelijkheden om het model toe te passen in combinatie met een resultaatgerichte dialoog, de STAP-dialoog.

ernoErno Eskens (filosoof, auteur, programmadirecteur ISVW) gaf met zijn presentatie handen en voeten aan het agoramodel en plaatste dit in het bredere kader van samenwerking. Uitgangspunt daarbij was de vraag: Waarom werken we samen? Het meerledige antwoord komt er in het kort op neer dat we samenwerken, omdat we sociale wezens zijn die zichzelf niet makkelijk kunnen motiveren èn omdat het leven in je eentje te complex is.

Dan doemt de vraag op in welke mate samenwerken een kwestie van vaardigheid is? Het is naar mijn mening belangrijk dat mensen, kinderen niet alleen leren lezen, schrijven en rekenen, maar ook leren nadenken. Als je kinderen een goed gesprek leert voeren, hun oordeel even uit te stellen en goed leert formuleren, dan hebben ze daar hun leven lang profijt van. Filosofieonderwijs is in mijn ogen in de huidige tijd relevanter dan ooit. We moeten ‘denkend samenwerken’ in tijden van grote veranderingen, waarvan gevolgen niet zijn te overzien. Het agoramodel helpt hierbij.

HETAGORAMODEL kleinerHet model helpt om de complexiteit van onze leefwereld te bespreken en te reduceren. In Het agoramodel geven Rene Gude e.a. een ordening naar het model van het marktplein (agora) uit de klassieke oudheid. Rond dat marktplein bevinden zich door de eeuwen heen acht gebouwen, die de verschillende sferen representeren waarin ons leven zich afspeelt: vier levenssferen (privé, publiek, privaat, politiek) en vier trainingssferen (religie, sport, kunst, filosofie). Waar het vaak misgaat in de samenwerking, is dat mensen onbewust leidende principes uit verschillende sferen als uitgangspunt hebben en sommige sferen niet eens kennen. De eerste verkenning van die sferen maakte de workshop op zichzelf al de moeite waard.

Na de presentatie van Erno zijn we aan de slag gegaan om de verbinding te leggen tussen het Agoramodel als bril om naar samenwerken te kijken en de STAP-dialoog als concept voor zinvolle samenwerking, met als kernvraag: Welke leidende principes uit beide sferen spelen een rol in jouw situatie als je kijkt naar je collega’s, je klanten, je ketenpartners en jezelf? Mijn ervaring was dat met wat oefening de combinatie van het agoramodel en de STAP-dialoog een denkraam geeft voor de samenwerkingsrelaties die ik aanga. Deze verbinding tussen het Agoramodel en de resultaatgerichte dialoog is zeker de moeite waard! Het helpt iedereen om vanuit verschillende gezichtspunten eenvoudig naar je werkelijkheid te kijken.

Karin BalakirskyDaarbij onderscheid ik samenwerkingsrelaties met mijn cliënten, mijn collega-coaches en mijn ketenpartners. Ook geeft het me een model om naar mijn praktijk Santosha coaching te kijken. Alleen al het in kaart brengen van de situatie door een ‘shit en hit lijst’ aan te leggen en te bekijken welke principes uit de sferen van het Agoramodel een rol spelen, is zeer verhelderend. In de workshop was de tijd te kort om dit helemaal uit te werken, maar het heeft me wel geïnspireerd om daar mee verder te gaan. Ik ervaar het ook als productief om weer eens stil te staan bij de prestatie die ik wil leveren en de actie die daarvoor op korte termijn nodig is. Het biedt serieuze handvatten die me helpen om even te ontsnappen aan de waan van de dag.

Dit werkt met name bij het runnen van mijn praktijk en in de samenwerking met mijn collegacoaches en mijn ketenpartners. Bij mijn cliënten werkt het iets anders; daarin maak ik gebruik van het uitgebreide instrumentarium dat effortless coaching biedt, waarbij de thema’s van de STAP-dialoog overigens wel terugkomen in het verkenningsgesprek waarmee een coachingsrelatie start. Voor mijn praktijk Santosha coaching is dit een belangrijk uitgangspunt, ik help mensen die het gevoel hebben dat ze vastlopen in hun leven, bijvoorbeeld door stress en burn-out, geen richting kunnen vinden, problemen hebben in relaties, last hebben van woede of angsten. Ik ga met mijn cliënten op zoek naar wat zij willen veranderen in hun leven. De menselijke kant van samenwerken is daarin niet zelden een belangrijk focuspunt.

Mijn verwachting is dat de combinatie van het Agoramodel en de STAP-dialoog steeds sterker en praktijkrelevanter zal worden om de menselijke kant van samenwerken eenvoudig in beeld te krijgen en te onderhouden.

Voor meer informatie of contact:
karin@santoshacoaching.nl
www.santoshacoaching.nl