20 Jan

Door

Het echte waarom brengt iedereen rond het kampvuur

January 20, 2017 | By |

Daarom is nog geen waarom!

Zelforganisatie, cocreatie, participatie zijn niet het antwoord op de vraag waarom de dialoog noodzakelijk is, dit zijn slechts de aanleidingen. Wil je de ban van discussie, debat en overtuigen doorbreken met de dialoog, dan is het nodig je sterk bewust te zijn en te geloven in het WAAROM.

Waarom is het WAAROM zo belangrijk?

Simon Sinek laat met de Golden Circle eenvoudig zien dat niet het WAT en het Hoe ons drijft, maar juist het WAAROM.  In zijn TED talk legt Simon uit dat het ‘waarom’ is verbonden met het oudste deel van onze hersenen; het limbische deel. Dit deel van je hersenen is verantwoordelijk voor al het menselijk gedrag en besluitvorming. Het heeft geen taal en is niet ontvankelijk voor rationeel denken of analyses. Hier gaat het om gevoel, zoals loyaliteit, vertrouwen, intuïtie. Mensen besluiten op slechts hun gevoel. Maar mensen besluiten niet op jouw gevoel. Wanneer je voelt dat de dialoog nodig is, zorgt dat helaas niet automatisch dat anderen dat ook voelen. Weten waarom de dialoog nodig is, is cruciaal om ook anderen hierin te laten geloven. Check of je daarbij ook je gevoel kan overbrengen. Verwar jouw waarom dan ook niet met de aanleidingen, die vaak meer corresponderen met het Wat van de Golden Circle. En Simon zegt: “People don’t buy WHAT you do, but WHY you do it!”

Wat is JOUW waarom?
Complexiteit, tijdsdruk, individualisme voeden het verlangen naar transparantie, zelforganisatie, participatie, cocreatie, etc. Er zijn sociaal en economisch aanleidingen te over om te streven naar de opbrengst van de dialoog. Daar zijn we het met klanten snel over eens. Maar het blijven slechts aanleidingen. Wat is het echte waarom achter deze aanleidingen? Wat is ons waarom voor de dialoog? Waar geloven we nu echt in?

Ik heb er veel over gelezen en na jarenlange ervaring geloof ik in het volgende:

  • Met de dialoog komen/zijn we in een andere bewustzijnsstaat dan het dagelijks oordelende denken. Jan Bommerez beschrijft het mooi in zijn boek,door de bomen het bos zien.“Het doel van de dialoog is om tijdelijk onze opinies uit te schakelen en daardoor het vermogen te herwinnen om nieuwe informatie te ontvangen van anderen of vanuit de geest.”

  • De dialoog zorgt voor relaties en verbindingen in de samenwerking en samenleving waardoor meer collectief vermogen zichtbaar wordt dat in beginsel al ergens aanwezig is.

  • Met de dialoog ontstaat een sfeer waarin betekenis geven, vertrouwen ontwikkelen en met elkaar delen gewoon is.

  • De dialoog zorgt voor een context waarin het potentieel van iedere deelnemer zich kan manifesteren en samen meer wordt dan de som der delen.

  • De dialoog maakt ieder zichtbaar als mens en helpt om zowel het persoonlijke als collectieve waarom te beleven en te delen

Onze resultaatgerichte dialoog, de STAP-dialoog, leidt tot een hogere participatiegraad van samenwerkers. Dit wordt zichtbaar in de prestatie focus, professionele synergie en persoonlijke verbinding met het doel en met elkaar. Door de jaren zie ik steeds weer dat deze dialoogvorm ook helpt om het waarom van een samenwerkingsverband bewuster te beleven. In het bijzonder het waarom op microniveau. Je wordt gedreven door de stip aan de horizon (het grote waarom) en met de resultaatgerichte dialoog krijg je ook duidelijk welke stip op de voordeur (het kleine waarom) belangrijk is voor jouw en collega samenwerkers. Hierdoor groeit de relatie met elkaar en met het thema waarop wordt samengewerkt.

Na het WAAROM komt het HOE
Wij reiken een dialoogvorm aan die past bij de huidige resultaatgerichte tijd. De STAP-dialoog werkt als een pitstop en heeft meerdere praktische en eenvoudige ondersteuningsvormen. Bij complexere thema’s vergemakkelijkt en verdiept de digitale STAP-dialoog het proces. Bij deze digitale vorm ben je bovendien niet afhankelijk van plaats en tijd. De STAP-onderlegger is een eenvoudig hulpmiddel wat een ieder kan uitprinten en waarmee je snel de dialoog inzet. En binnenkort starten een aantal organisaties een trial met onze STAP app. Hieraan kan je nog meedoen! Kijk hier voor meer informatie.

Oude wijn in nieuwe zakken
Voordat de indianen vroeger op jacht gingen, kwamen ze eerst samen rond het kampvuur. Zo zou je de resultaatgerichte dialoog kunnen zien. Het waarom? Sitting Bull zou zeggen: Het brengt ons in een sfeer waarin we onze gedachten en bewustzijn samenvoegen voor beter samenwerken en beter samenleven.