28 Nov

Door

MBO directeur Sjaak Vinke wil concurrerend blijven en samenwerken

November 28, 2013 | By |

Samenwerken om kennis en ervaring te delen, is een belangrijk thema voor de School voor Techniek van MBO-Amersfoort. Om hier samen aan te werken zette directeur Sjaak Vinke met zijn team de digitale STAP-dialoog in. Lees hier over zijn ervaringen.

Waarom is kennis en ervaring delen voor de School voor Techniek juist nu zo belangrijk?

We zijn een jonge organisatie met een rijk verleden. We maakten een  frisse doorstart nadat we ontdekten dat grootschaligheid ook niet alles is. Nu moeten we MBO Amersfoort en in het bijzonder onze  School voor Techniek in de markt zetten. Willen we daarbij concurrerend zijn dan is het zaak dat we het vertrouwen van het bedrijfsleven behouden en waar het verloren ging weer terugwinnen. Hiervoor heb je gedeelde kennis en ervaring nodig. Zo is het nodig dat we afspraken goed nakomen. Wanneer dat eens niet lukt moeten we direct reageren en de kennis en ervaring die dit oplevert als vanzelf en transparant met elkaar delen. Samen werk maken van het delen van  kennis en ervaring is daarom een belangrijk thema voor ons.

Welke rol hebben leidinggevenden hierin?

We moeten niet alleen staan voor kwaliteit en degelijkheid maar ook voor samenwerken in en meebewegen met de branche. We bespreken opleidingsplannen met het bedrijfsleven en maken ze op maat. Laatst was er een bedrijf in de metaal, dat wilde dat er ook elektrotechniek  in de opleiding werd opgenomen. Dan voegen we dit toe. Je moet goed luisteren en je realiseren dat de wereld snel verandert. Dat betekent gevoel voor urgentie om wensen niet alleen te inventariseren maar ook snel door te voeren. Dat kan alleen als je gericht bent op kennis en ervaring delen. Wij als leidinggevenden hebben hier een voorbeeldfunctie .

Waarom is er meer nodig dan het managementcontract met je MT-leden?

Zaken op papier zetten is belangrijk. Vanuit het managementcontract worden er teamcontracten gemaakt en ontstaan er concrete referenties om met elkaar aan de slag te gaan. Daar hoort echter gedrag bij. Je moet  bewust een relatie leggen tussen wat je echt belangrijk vindt en noodzakelijk succesvol gedrag. Dan moet je dit met elkaar doordenken, die relatie samen leggen en als het ware bewust beleven. Bewust belangrijk maken van afspraken en het welslagen afhankelijk maken van je eigen gedrag, dat kan je niet op papier doen.

Wat gebeurt er als dit niet verbetert de komende tijd , hoeveel haast is er bij?

Er wordt gezegd dat gedragsverandering lang duurt. Maar wij kunnen niet zeggen: “Nou, laten we er maar even de tijd voor nemen”. Als wij onze concurrentiepositie niet veilig stellen de komende tijd dan wordt dus niet zichtbaar voor de buitenwacht dat we fantastisch onderwijs aanbieden, uiteindelijk verliezen we het dan door de marktwerking. In die zin gaat het niet alleen om kwaliteit van het onderwijs maar ook om het gedrag dat nodig is om dit naar buiten te brengen. Daarom moeten we zo snel mogelijk stimuleren dat alle collega’s hun verantwoordelijkheid zien en pakken met het gemeenschappelijk belang als uitgangspunt.

De STAP-dialoog is bedoeld om gemeenschappelijke verantwoordelijkheid zelf zichtbaar te maken. Wat viel je daarin op?

Omdat je eerst individueel ( digitaal ) je beeld geeft, wordt je gedwongen om eerst zelf over de shit en hit na te denken. Dan ga je ook als vanzelf over je eigen rol nadenken en soms kwam ik erachter dat ik eigenlijk ook mede de oorzaak ben van een belemmerende factor. Het gesprek met jezelf maakt je bewuster. Het systeem helpt je om snel en diepgaand na te denken over het thema. Verrassend is dan dat in de gezamenlijke fase bleek dat we behoorlijk op een lijn zitten. Dat we er ook voor kiezen om dezelfde onderwerpen vast te pakken. Die keuzes werden trouwens met behulp van het STAP-spel snel onderbouwd en concreet gemaakt.

Zijn de doelen voldoende realistisch om op eigen kracht te bereiken?

We zijn goed op gang geholpen. Je merkt nu al in de gesprekken dat we in onze rol groeien. Dat is vooral in de functie van de teamcoördinator belangrijk. In deze functie moet je laten zien dat je iets toevoegt aan de collega’s in je team, die hetzelfde werk- en denkniveau hebben. In de gesprekken wordt scherper de focus overgebracht. Ik zelf stuur bewuster op ruimte geven en invulling vragen. Ik vind dat we het nu, met de STAP-rapportage als praktische steun, zelf kunnen oppakken. We kennen nu immers ook onze persoonlijke valkuilen. Hoewel het wel prettig is dat we over zo’n drie maanden nog een reflectiemoment met de begeleider hebben ingepland.

Hoe verbonden is het team nu, denk je?

Wij voelen ons allemaal persoonlijk verbonden en dat hebben we voor elkaar  zichtbaar gemaakt.