13 Jan

Door

Onderzoek naar de status van bedrijfs coöperatief leren in organisaties

January 13, 2016 | By |

Leren in de keten

Momenteel doen CSV Company en STAP-dialoog een interessant onderzoek naar bedrijfs coöperatief leren. Negen diepte-interviews zijn ondertussen al achter de rug en minimaal elf staan er nog in de planning. Wanneer je ook mee wilt doen met je organisatie, meld je dan aan. In mei verwachten we een rapportage te kunnen opleveren.

Wat is bedrijfs coöperatief leren?
Bedrijfs coöperatief leren of ketenleren is kort samengevat het samen leren in de interne en/of externe keten op basis van een gezamenlijke strategie, omdat er een onderlinge afhankelijkheid is. Onder interne keten verstaan we het samen leren van bijvoorbeeld de inkoopafdeling, de productie afdeling en de verkoopafdeling. Onder de externe keten verstaan we bijvoorbeeld het samen leren met leveranciers, partners of met klanten van het bedrijf.

Waarom onderzoek?
Onze hypothese is dat er leeractiviteiten zijn, waarbij impliciet deelnemers uit de keten aanwezig kunnen zijn, maar dat er nog weinig sprake is van bewust samen leren als keten-in-zijn-geheel. Wij denken dat organisaties daar kansen laten liggen om slimmer samen aan een waardeketen te bouwen.

Veel bedrijven besteden in leeractiviteiten aandacht aan strategisch leren, teamontwikkeling en persoonlijke ontplooiing. Maar dit gebeurt meestal in afzonderlijke leertrajecten of voor een leeractiviteit voor het gehele bedrijf op een bepaald thema (bijv. communicatie). Het is dus een beetje ‘ieder voor zich’.

Met de toenemende vernetwerking van onze maatschappij werken steeds meer bedrijven in ketens en netwerken om de toegevoegde waarde voor de klant te vergroten. Het liefste wil men een duurzame waardeketen met elkaar bouwen. Efficiënt en effectief. Hoe mooi zou het zijn wanneer we ook direct met elkaar leertrajecten zouden maken, zodat je werkelijk vanuit de gehele keten op alle plekken weet wat te doen met elkaar en met klanten.

De onderzoeksvraag is dan ook: In hoeverre ontwikkelen bedrijven (in- en extern) samen leeractiviteiten om slimmer een keten van duurzame waarde voor de eindklant te ontwikkelen?

Wat levert het op?
Op dit moment hebben we 9 diepte-interviews gevoerd met functionarissen uit uiteenlopende organisaties (o.a. DE, IBM, RABO, RIVM, Carlson Wagonlit Travel en Maandag). Op basis van minimaal 20 interviews zullen we een rapportage maken, die aan de betrokken organisaties in een bijeenkomst zal worden teruggekoppeld. Ben je ook geinteresseerd in de uitkomsten, laat het ons dan weten.

Wie zijn wij?
Het onderzoek wordt uitgevoerd door Jörgen Spruit en Andreas Jansen van CSV Company en Rob Beukema van STAP-dialoog.

CSV Company is een coöperatie van opleidingskundigen die zich met name richten op het gezamenlijk leren onder de noemer van bedrijfs coöperatief leren. STAP-dialoog is een partnerschap van zelfstandige organisatieadviseurs die zich richten op het verbinden voor succesvolle samenwerking.

Voor meer informatie of aanmelden:
Bel Rob Beukema, 06 22802590 of
mail naar robbeukema@stapdialoog.nl