25 May

Door

Samenwerken menselijke betekenis geven met het Agoramodel – Erno Eskens

May 25, 2016 | By |

Samenwerken menselijke betekenis geven met het Agoramodel

Deze dag is een initiatief van de School voor Samenwerken

Wat maakt samenwerken zinnig en hoe houdt je zin in samenwerken? In de huidige dynamische en complexe tijd dreigen we vaker de zin in samenwerken te verliezen. Dit terwijl verwacht wordt dat je als volledig mens deelneemt aan samenwerken en hierin integraal tot je recht komt. Uitgangspunt daarbij is dat je meer bent dan alleen talent en competenties en weet waar je waarde aan hecht. De constante tijdsdruk zorgt echter dat we niet stil staan bij wat we persoonlijk verstaan onder zinnig samenwerken. Doen we dit wel dan winnen we juist tijd en energie, omdat we onszelf en situaties beter begrijpen en bespreken.

Het Agoramodel rubriceert verschillende waarden die spelen in een samenwerking en is bij uitstek geschikt om ingewikkelde kwesties in bedrijven en organisaties in kaart te brengen, je eigen perspectief op de wereld te verbreden, meningsverschillen te duiden en een gezamenlijke visie te ontwikkelen. Het heeft de laatste jaren snel furore gemaakt binnen bedrijven en (school)organisaties, maar ook bij trainers en tal van individuen. Inmiddels richten enkele tientallen scholen er hun onderwijs mee in en zijn er verschillende boeken over verschenen. Het boek Het Agoramodel, de wereld is eenvoudiger dan je denkt vormt de basis voor deze dag. De auteur René Gude, wijle denker des vaderlands en directeur van het ISVW, gaf de aanzet tot het Agoramodel. In het recent verschenen boek Werk verZetten van Peter Henk Steenhuis wordt het model meer toegespitst op de zin van werk.

Voor wie?
Deze dag is bedoeld voor ieder die zichzelf en anderen in samenwerken vooral als mens wil (blijven) zien. Hierover zowel met zichzelf als met collega samenwerkers zinvol in gesprek wil door met het Agoramodel op een eenvoudige en vooral praktische manier beelden te vormen en te delen.

Inhoud en werkwijze

Je leert deze dag niet alleen om zin in het samenwerken te bespreken. Je leert ook om een beetje grip te krijgen op jezelf, je omgeving en de snel veranderende wereld. Dat is nodig omdat we onszelf in de complexiteit van samenwerken dreigen te verliezen. Gezamenlijk nemen we de tijd om het Agoramodel te gebruiken om heikele samenwerkkwesties te analyseren. Je ontdekt dan dat het heel geschikt is om alledaagse wrijvingen te begrijpen en wellicht zelfs op te lossen. In een tijd waarin complexiteit, dynamiek en tijdsdruk toeneemt zal het Agoramodel je helpen om jezelf en je collega’s vooral als mens te (blijven) zien.

De dag is opgebouwd met het Agoramodel als leerlijn: eerst oriënteren we ons op het model en de relatie met samenwerken. Vervolgens leer je het model te gebruiken in de resultaatgerichte dialoog over samenwerken. Ten slotte oefen je met het model en je eigen samenwerk praktijk.

Met de vragen van de STAP-dialoog als kader ontdekken we de meerwaarde van het Agoramodel. Hiermee help je jezelf de zin van samenwerken te duiden. Hoe zie je je situatie? Wanneer wordt je blij van samenwerken? En hoe past samenwerken bij je?

Erno Eskens programma directeur ISVW en verdere vormgever van het Agoramodel:

“Samenwerken is net zo ingewikkeld als het leven zelf. Wij zijn weliswaar kuddedieren die van nature graag opgaan in groepsverbanden, maar we switchen continu van groep. Dat maakt het leven ingewikkeld. We stappen van ons gezin (privésfeer) zomaar het bedrijfsleven (private sfeer) binnen om ons, veelal in de vrije uren, nog even te mengen in publieke en politieke sferen / organisaties.

Omdat we van sfeer naar sfeer springen, hebben we de neiging grondregels van de sferen door elkaar te klutsen. En dan gaat het mis. Dan neem je je werkhouding mee naar huis en ga je je gezin reorganiseren, of je begint de politiek te beschrijven in termen van de ‘BV Nederland’. In deze sessie gaan we de sferen helder onderscheiden en ontdekken we wat de samenwerkingsregels van de afzonderlijke sferen. Daarnaast staan we stil bij de vier sferen waarin we het samenwerken oefenen: de religie, de sport, de kunst en de filosofie/wetenschap. Tot slot staan we stil bij de grondregels van de omvattende sfeer, de ecosfeer..

Het agoramodel samenwerken

De sferen zijn beschreven in het zogenaamde Agoramodel, dat René Gude, voormalig Denker des Vaderlands, heeft bedacht en dat ik verder uitwerkte. Welke sferen beïnvloeden perspectieven over samenwerken en samenleven? Hoe helpt het Agoramodel hierover te filosoferen en samenwerken betekenis te geven?”

Wil je meer lezen over het Agoramodel, René Gude en Erno Eskens, lees dan ook deze blog.


Resultaat van deze dag

  • Je beschikt over een denkwijze die bij uitstek geschikt is om ingewikkelde kwesties in bedrijven en organisaties in kaart te brengen,

  • Je hebt je eigen perspectief op samenwerken als onderdeel van jouw wereld verbreed

  • Je kan met het model meningsverschillen in je omgeving duiden en meer gezamenlijke visie vormen.

  • Je beschikt over het boekje Agoramodel ” de wereld is eenvoudiger dan je denkt”  van René Gude en een pdf uitvoering van de STAP-dialoog onderlegger

Ervaringen deelnemer
Het was een zeer inspirerende dag. We hebben veel theorie besproken, maar er was ook ruimte voor interactie en vragen en het persoonlijke verhaal. Misschien was het beter om nog iets meer actieve opdrachten ter verwerking van de theorie te doen. Ik zou deze dag aanraden, omdat het een andere kijk op samenwerken geeft met respect voor de ander als basis. Ga met open houding de samenwerking aan en kijk waar de ander zit (in welke sfeer). Probeer van daaruit samen doelen te formuleren. Dat zijn kort gezegd wel de belangrijkste boodschappen die we hebben meegekregen. (Deelnemer werkzaam bij de Gemeente)


Datum:
 14 november 2017

Verzorging: De dag wordt verzorgd door Erno Eskens directeur ISVW en John van Balen stichter STAP-dialoog netwerk
Locatie: Landgoed ISVW, Leusden
Prijs: € 460,- exclusief btw
Inschrijven: Schrijf je hier in of mail naar info@stapdialoog.nl