06 Jan

Door

Samenwerken, maar dan anders… Vijf perspectieven die helpen!

January 6, 2017 | By |

Waarom moeilijk doen als het samen kan? (Loesje)

Hoe kan je scherper zien wat er in jouw praktijk van samenwerken gebeurt? Het begint met de tijd nemen voor het goede gesprek. Als dit lukt, dan is het de uitdaging om door de bomen het bos te zien.

Afgelopen najaar namen ruim dertig managers, professionals en bestuurders namen die tijd. De eerste Basisdag van de School voor Samenwerken bood hiervoor een inspirerend platform, geheel volgens de klassieke betekenis van ‘school’. In de ontmoeting met elkaar onderzocht ieder zijn persoonlijk beeld van optimaal samenwerken. Zowel visie, strategie als praktische uitvoering kwamen in de dialogen aan bod. Perspectieven als het Agoramodel, de logica van het gevoel, slimmer organiseren en discipline en samenwerkend vermogen gaven mooie handvatten om de eigen situatie bespreekbaar te maken en los te komen van je gebruikelijke manier van kijken.

“Samenwerken is vaak iets vanzelfsprekends waar je het niet gauw over hebt. Je leert dan ook niet hoe je het erover kan hebben. Deze dag gaf mij handvatten om samenwerken als thema effectiever onderwerp van gesprek te maken.” Peter van Stralen, samenwerker bij Royal Haskoning DHV

Vatten we de dag samen, dan zien we vijf perspectieven die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Erno Eskens legde de basis voor de dag. Hij hielp samenwerken op afstand te bekijken met als bril de verschillende leefgebieden van het Agoramodel . Dit model van René Gude geeft een frisse en heldere kijk op de wereld. De wereld is eenvoudiger dan we denken, volgens René. Het Agora model helpt dan ook de complexiteit van  samenwerken te ontrafelen. Bijvoorbeeld met het herkennen en erkennen van  de invloed van de leidende beginselen van de acht sferen (leefgebieden) van dit model:privé, privaat, publiek, politiek en sport, religie, filosofie en kunst. Deze beginselen belemmeren en/of bevorderen de verandering die we wensen. Zij beïnvloeden onszelf en daarmee de collectieve acties die we samenwerken noemen en die we volgens Tonnie van der Zouwen zoveel mogelijk samen met alle stakeholders dienen te organiseren. We kunnen dit volgens haar duurzaam organiseren met de logica van het gevoel. Het is dan natuurlijk interessant om met behulp van het Agoramodel samen simpel en snel beelden te vormen over beginselen die helpen of belemmeren om als collectief duurzaam organiseren op te pakken.

“Het vervulde mijn behoefte meer op afstand te zien wat er in het samenwerken gebeurt en daarin mijn eigen rol te relativeren. Vooral het Agoramodel helpt om het eenvoudiger te zien en te bespreken. De andere perspectieven vind ik ook waardevol, de samenhang kon m.i. wel wat beter over het voetlicht worden gebracht.” Freerik Meeuwes, bestuurder Stichting Gewoon Speciaal

Een ander perspectief, slimmer organiseren van Paul Bessems, roept de vraag op of we bestaande organisaties wel kunnen verbouwen. Volgens Paul gaat het bij samenwerken om het steeds opnieuw afstemmen van de kleinste steentjes, de samenwerkers. Dit afstemmen is in de kern bedoeld om vraag en aanbod met elkaar te verbinden. We dienen daarbij de technische mogelijkheden beter te gebruiken. Het slimmer organiseren dat hij bedoelt, vraagt om nieuwbouw en het loslaten van oude organisatievormen in plaats van verbouwen. Met blockchain organiseren geeft hij daar een mooi voorbeeld van. Het vierde perspectief dat ikzelf inbracht betreft de eisen aan ons samenwerkend vermogen. De inzet van de discipline van de resultaatgerichte dialoog is noodzakelijke om de klikbaarheid van het kleinste steentje te verhogen, willen we de veronderstelde cocreatie en participatie bereiken.

In de gesprekken over anders samenwerken werd duidelijk dat de hiervoor genoemde vier perspectieven onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. En werd de noodzaak van de vijfde zichtbaar, namelijk loslaten. Aan anders samenwerken bewust vormgeven betekent duiden wat jezelf,  je team, je samenwerkingsverband, je organisatie belemmert. Loslaten brengt anders samenwerken dichter bij, maar hoe doe je dat?

“Om de zoveel tijd pak ik de tijd om eens stil te staan om vooruit te komen. Deze dag was voor mij goed bestede tijd, hoewel voor mij de confrontatie met mijn eigen visie en aanpak best wat scherper mag.” Loek Stokx, Chef Strategie RIVM

Hoewel specialisten ons doen geloven dat je van samenwerken nooit genoeg kan weten, bleek op deze Basisdag weer dat we ook gerust kunnen vertrouwen op dat wat we al weten vanuit onszelf. Samenwerken zit niet voor niets in onze natuur. Persoonlijk gevoel, ervaring en intuïtie maakten de gesprekken echt interessant.

“Anders samenwerken is de komende tijd bij ons een belangrijk thema, de aangereikte perspectieven helpen mij om door de bomen het bos te blijven zien. De rondetafelgesprekken over de eigen praktijk waren daarbij erg zinvol en hadden voor mij nog wel wat meer tijd mogen innemen.” Erik van Essen, consultant Arcadis

“Een inspirerende dag met invalshoeken die er toe doen om het over samenwerken te hebben met elkaar. De deelnemers waren ook van een ervaringsniveau dat bijdraagt aan beeldvorming rond belangrijke vragen. De tijd om met elkaar in gesprek te gaan werd dan ook goed ingevuld, mag wat mij betreft nog iets meer.” Henk Hablet, projectmanager

Met deze ervaringen zal het accent komende Basisdag nog meer liggen op het delen van je eigen praktijkervaring over samenwerken tegen de achtergrond van perspectieven, die je helpen op afstand te kijken naar dat wat dichtbij gebeurt.

Wil je meedoen aan de volgende Basisdag?
Geef je dan hier op of mail naar info@stapdialoog.nl of bel 0343 597710.