27 Aug

Door

Van structuur naar fluctuur

August 27, 2013 | By |

We bezoeken de laatste tijd nogal wat reorganisaties. Organisaties die volop in beweging zijn. Ze hebben net ‘een traject’ afgerond of gaan net ‘een traject’ in. Dat betekent meestal uitstel voor onze aanpak: ‘Leuke aanpak, maar eerst moeten we…’.

Laatst waren we weer eens in gesprek met de directeur van zo’n organisatie die ook eerst weer een nieuwe structuur wilde bouwen… en daarna kunnen we dan… Dat was voor het eerst dat we het woord fluctuur hebben gebruikt.

Fluctuur gaat over het vloeibaar maken en houden van een organisatie. Is verwant aan het werkwoord ‘fluctueren’. Dat betekent onder andere meegaan met de stroom, dobberen. En dat wens ik de gemiddelde organisatie van dit moment toe. Meedrijven met de stroom en de golfslag, zich aanpassend aan de omstandigheden. Het vloeiend houden van de organisatie. Niet elk jaar de hele layout van de organisatie veranderen, omhangen van onderdelen met mensen erin, enzovoorts. Maar de organisatie laten meebewegen mét en náár wat nodig is.

Want uiteindelijk gaat het niet om posities van mensen en hun managers, aantallen mensen erin of eruit. Het gaat er om dat we in organisaties datgene doen wat de klant van ons verwacht. Hoe? Dat zal die klant werkelijk worst zijn. Klanttevredenheid hangt echt niet af van hoe je bent georganiseerd, maar van hoe je samenwerkingsverband is. Want dat is wat organisaties uiteindelijk gewoon zijn; samenwerkingsverbanden.

Het gaat dus om “fluctureren”. Het constant aanpassen en (her-)inrichten van je samenwerkingsverband aan de wens van de klant binnen de mogelijkheden van de organisatie. En dat in een constant veranderende en complexe omgeving!

Wij van de STAP-dialoog weten van fluctuur en van fluctureren. Én we hebben verstand van samenwerken versterken in organisaties. Ook als ze nog een structuur hebben.