07 Jun

Door

Waarom volgt een makelaardij consultant en PRI coach de training Resultaatgerichte Dialoog Begeleider?

June 7, 2018 | By |

Ontmoet Flip Dikker!

Flip, waar houd jij je zoal mee bezig?Flip Dikker 160
Ik ben nu een dikke dertig jaar ondernemer. Aanvankelijk als zelfstandig hypotheekadviseur en makelaar met een goedlopend kantoor. Daarna ben ik me in toenemende mate gaan focussen op leiderschap in organisaties en zo ben ik consultant en coach / begeleider geworden. In het kader van mijn verdere professionalisering volg ik momenteel de opleiding tot PRI therapeut. PRI staat voor Past Reality Integration en is een methode om blokkades uit de weg te ruimen en tot persoonlijke groei te komen. PRI gaat veel dieper en sneller naar de kern van wat er nodig is om echt jezelf te kunnen zijn. Het gaat veel meer over de combinatie van voelen en denken i.p.v. alleen over het cognitief managen van jezelf.

Waarom kiest een PRI-coach voor de Resultaatgerichte Dialoog?
Ik zocht een brug voor het gat tussen de buitenwereld, waar de ondernemer dagelijks moet presteren en zijn binnenwereld. De wereld waar de energie, de inspiratie en de zingeving vandaan moeten komen. De buitenwereld, daar is hij het meest mee bezig. Het team moet beter presteren, beter luisteren en andere auto, huis, financiering, bedrijfspand, etc. Waar de aandacht dan veelal niet op zit is de binnenwereld. Deze is erg persoonlijk en maakt veel kwetsbaarder: Waarom werk ik eigenlijk al zo lang zo hard en lijkt het nooit genoeg? Wat is mijn aandeel in het verloop in mijn team? Hoe komt het dat ik steeds weer zelf de kar moet trekken? Wat is het patroon in mijn leven dat de dingen gaan zoals ze gaan? Uiteindelijk praten we allemaal gemakkelijker over wat er in de buitenwereld niet deugt, dan over wat ons eigen aandeel zou kunnen zijn om er verandering in te organiseren. Heel lastig om hier rustig over na te denken, terwijl je telefoon roodgloeiend staat en klanten aandacht willen hebben en je medewerkers, je kinderen, de bank, je partner, etc. Mijn ervaring is dat men het gesprek over de binnenwereld graag wil, mits het leidt tot snelle en concrete verbeteringen. De resultaatgerichte dialoog slaat hier een brug en zorgt voor de verbinding.

Heb je als begeleider de STAP-dialoog al kunnen inzetten?
Ja en nee. In de compleetheid met alle fases van de STAP nog niet. Dat zou ik graag doen, maar die situatie heeft zich nog niet voorgedaan. Maar losse onderdelen eruit en de onderliggende principes zeker. Ik ben er ook meteen mee gaan experimenteren. Vaak zonder dat ik expliciet laat weten dat ik het doe. Toen een collega vrijwilliger laatst gelijk over een strategie wilde gaan praten, hoorde ik mijzelf zeggen; “We hebben een onderwerp en het eerste wat we wat mij betreft gaan doen is de situatie inventariseren. Laten we de keyspelers eerst bevragen op wat zij vinden dat goed gaat en wat is lastig. En van daaruit gaan we verder werken.” De reactie daarop was; “Best logisch.”. Dan ben ik dus al met de STAP-dialoog bezig. Collega’s hebben vaak hun lijstje met hits en shits al klaar, terwijl dat altijd een beperkte beleving blijft. Ik merk gewoon dat de resultaatgerichte dialoog werkt en er een gemeenschappelijke focus ontstaat.

Wat heeft je in de training het meest aangesproken?
Het staartje. Dat we zijn gaan voorbereiden op het gesprek in de middag en dat we daadwerkelijk ook een dialoogtafel bij Ifmec begeleid hebben. Dat vond ik super, daar was ik ook aan toe. Het was jammer dat er minder tijd voor was dan gepland, want dit had voor mij de hele middag mogen duren. Maar die druk erop was ook wel weer mooi. En heel reëel.

Welke plannen heb je met de STAP-dialoog?
Ik organiseer met 2 collega’s seminars voor makelaars. Vorig jaar hebben we er 11 gedaan door het hele land. Ik doe het HR deel en ik wil daar de STAP-dialoog aanreiken, omdat het handvatten geeft voor gestructureerd teamoverleg, waarbij ook nog eigenaarschap ontstaat. In de makelaardij gaat heel veel ad-hoc. Het vlucht dan naar oplossingen en zonder eerst goed te luisteren naar elkaar. Zo’n oplossing is dan ook zelden effectief met veel tijdverlies tot gevolg.

Sluit de STAP-dialoog wel goed aan bij de makelaarscultuur?
Makelen is ongelooflijk mensenwerk. Ik noem verkopen tegenwoordig samenwerken en als makelaar werk je ook samen met je medewerkers en kopers. Een en al samenwerken dus eigenlijk. Dit moet stromen; wat haal ik, wat breng ik, wat voel ik erbij? Als het eenrichtingsverkeer is, werkt het niet. Iedereen moet ervaren dat er een balans is in de belangen en ook energie voelen door de samenwerking. De samenwerking is dan veelal wel op tijdelijke basis, maar het gaat over een heel groot belang. Het is heel wat om zowel de koper als verkoper het gevoel en vertrouwen te kunnen geven dat de uitkomst van het proces ook voor hen zal kloppen. Zo hoort het te zijn. De STAP-vragen helpen snel bij de kern te komen en in combinatie met de dialoog ontstaat verbinding en vertrouwen, mede doordat de belangen besproken worden.

Wil je nog wat kwijt ter afsluiting?
Ik wil meer! Ik wil oefenen. Dus als er samenwerkers zijn met behoefte aan een resultaatgerichte dialoog, ik hoor het graag!