11 Feb

Door

Het nam mijn boosheid weg

February 11, 2014 | By |

Walter van de Horst, directeur van Sabra Systems, over samenwerken in een kleine onderneming. Zij deden de STAP-dialoog “om de bedrijfsvoering te oliën”. Waarom was het belangrijk stil te staan bij de bedrijfsvoering? Met zijn vieren vormen we Sabra Systems, een bedrijf voor ict en communicatie ondersteunende diensten. We groeien en als ondernemer en inhoudelijk …

Lees verder

11 Feb

Door

Cocreërend cocreatie op de kaart zetten in de gemeente

February 11, 2014 | By |

Projectleider Edwin van Dorp over het beeldvormend proces in zijn werkgroep “Ontwikkelkracht binnen de gemeente Wijk bij Duurstede“. Waarom is het ontwikkelen van cocreatie voor Wijk bij Duurstede belangrijk? In het licht van een veranderende, steeds mondiger en meer betrokken samenleving, vinden wij het belangrijk om allerlei beleidsontwikkelingen en projecten zoveel mogelijk in samenwerking met …

Lees verder

11 Feb

Door

Vat op taaie issues in het onderwijs

February 11, 2014 | By |

Het onderwijs staat voor allerlei uitdagingen: afnemende leerlingenaantallen, constante controledruk vanuit de overheid en de inspectie, de invoering van passend onderwijs, plofklassen, toenemende nadruk op (toets)resultaten en de administratieve verwerking daarvan. En daar sta je dan als team. Iedereen heeft natuurlijk een andere mening over wat de beste oplossing is. Hoe zou het zijn als …

Lees verder

30 Jan

Door

Eerste Studiner groot succes

January 30, 2014 | By |

Samen vertrouwen ontwikkelen,  zó 2014! Ruim vijftig bestuurders, personeelsvertegenwoordigers en inspirators namen op 27 januari jl. deel aan het eerste Studiner. Tijdens deze inspirerende coproductie van SBI en STAP-dialoog voerden de negen deelnemende organisaties een diepgaande (STAP-)dialoog over het thema “Samen vertrouwen ontwikkelen”. Aan iedere tafel stond de eigen context van de organisatie centraal en deden, naast …

Lees verder

30 Jan

Door

Inspirators over het Studiner

January 30, 2014 | By |

Ir. Paul Bessems “Wanneer je mensen in een kooi zet (controleert) moet je niet raar opkijken wanneer ze zich als een dier gaan gedragen (wantrouwen). Het systeem van management kapitalisme (Taylor, Ford) is er sinds het begin van de 20e eeuw op gericht de wispelturige mens uit te sluiten van het consumptie- en productieproces. Wanneer …

Lees verder

20 Jan

Door

Wortelschieten tijdens Studiner

January 20, 2014 | By |

Samen vertrouwen ontwikkelen. Creatie begint met verbeelding. Dat is het uitgangspunt van Marinus Knoope in zijn boek “De creatiespiraal“. Eerst moet je aandacht geven aan de wortels van de boom. Dan pas kan er iets moois groeien. Cocreatie begint met vaststellen van waar je nu staat en het maken van beelden van bestemming. Vanuit welke …

Lees verder

20 Jan

Door

“Studiner” met toppers

January 20, 2014 | By |

Op 27 januari vindt het Studiner plaats. Een dialoog tussen wetenschappers, visionairs, inspirators, bestuurders en personeelsvertegenwoordigers rond het thema “Samen vertrouwen ontwikkelen“. Zij zijn uitgenodigd in restaurant Fleuri op Landgoed Zonheuvel, de thuisbasis van de initiators SBI en de STAP-dialoog. Tien tafels waar gesprekspartners visie en praktijk met elkaar verbinden tegen de achtergrond van de actualiteit. Gesprekken volgens de methode van de STAP-dialoog begeleidt door …

Lees verder

06 Jan

Door

Vertrouwen, zó 2014

January 6, 2014 | By |

“Vertrouwen is die ene factor die alles kan veranderen” Stephen Covey in “De snelheid van vertrouwen” Inspirerende sprekers hebben het in hun boodschap vaak over vertrouwen. Over het belang van vertrouwen voor wérkelijk samen optrekken. Als belangrijke randvoorwaarde voor echte transformatie. Het zit in woorden als: transparantie, reputatie, afhankelijkheid, aandacht, persoonlijke verbinding, professionele synergie, prestatie …

Lees verder

23 Dec

Door

Droomdebuut in plaats van werkstress!

December 23, 2013 | By |

Roda – Ajax (1-2) Afgelopen zondag werd de wedstrijd met 2 doelpunten beslist door Jaïro Riedewald. Als 17-jarig talent debuteerde hij met een invalbeurt halverwege de tweede helft. En natuurlijk vroegen de verslaggevers na afloop wat hij er zelf van vond. Opvallend was dat hij naast ‘geluk’ zijn succes verklaarde doordat hij geleerd had de situatie te lezen …

Lees verder

28 Nov

Door

Snel resultaat? Beter samenwerken!

November 28, 2013 | By |

Samenwerken wordt in het onderwijs steeds belangrijker. Dit vraagt om collega’s die het als een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid zien kennis te delen, transparant te zijn en om te gaan met de werkdruk. Zij hechten belang aan het imago van de school en zien zichzelf als samenwerkers. De digitale STAP-dialoog biedt een oplossing voor het versterken van …

Lees verder