Over ons

March 6, 2014 | By |

Wie zijn wij?

Achter de STAP-dialoog staat een groep gedreven en ervaren professionals van verschillende disciplines. Wij delen de passie om mensen te ondersteunen meer, materieel en immaterieel, uit hun samenwerking te halen.

De sterke gewoonte om oplossingen te zoeken in discussie, debatteren, overtuigen en informeren zorgt voor machtsstrijd, verlies aan verbinding en gebrek aan harmonie. We zien dat als grootste ondermijning van het samenwerkendvermogen. Ook al worden nieuwe structuren bedacht, procedure afspraken gemaakt dan blijft dit de belangrijkste oorzaak van gebrek aan echt samenwerken in de huidige complexe context.

In dit licht verenigden we ons in een lerend netwerk van specialisten die geloven in het combineren van de dialoog met resultaatgerichtheid. Deze combinatie vormt o.i. de bron van een gezond samenwerkingsverband.

Met het ontwikkelen van een resultaatgerichte dialoogcultuur, het onderhouden en verankeren ontstaat de bron van sterk samenwerken. Het is deze ambitie die ons bindt.

Het aanbieden van een open oog en oor voor wat er in de samenwerking beter kan en zicht op interventies die daarbij passen is ons specialisme. Ook hebben we onze ervaring vertaald naar middelen en diensten waarmee samenwerkingsverbanden zelf kunnen werken aan een resultaatgerichte dialoogcultuur.

Met gevoel voor het intermenselijke en vooral voor de inzet van de resultaatgerichte dialoog als gespreksvorm daarbinnen. Als het nodig is, leggen we de vinger op een zere plek. Maar altijd met compassie en de wil om te verbinden.

Onze inzet is gericht op het vergroten van de actieve participatie in teams en samenwerkingsverbanden. Meer transparantie en vertrouwen en waar mogelijk bottum up werken en zelforganisatie zijn in onze aanpak belangrijke kenmerken. Daarbij zijn we gericht op resultaat en schuwen we de businesscase niet. Wat moet het opleveren? Wat is de deadline? We werken graag aan tastbare resultaten die daadwerkelijk geld besparen en/of opleveren.

Onze interventies zijn gericht op:
• het vergroten van betrokkenheid bij het gemeenschappelijke resultaat en bij elkaar.
• het zichtbaar delen van verantwoordelijkheid: iedereen weet wat hij kan, wil en moet.
• het verbinden van de harde en zachte kant van de samenwerking; focus op prestatie én gedrag.
• het realiseren van tijdwinst bij het vormen of onderhouden van samenwerkingsverbanden
• het zichtbaar maken van werkelijke co-creatie: leidinggevenden sturen op het “waarom” en het   “wat en hoe” blijft zoveel mogelijk het domein van de professionals

Organisatieprofiel

De afgelopen 10 jaar hebben wij onze netwerkorganisatie gebouwd met zakelijke, relationele en professionele bouwstenen. Onze organisatie kent geen aandeelhouders en commerciële targets als drijfveer voor groei, maar wel een sterke betrokkenheid en professionele ambitie om samenwerkingsverbanden te ondersteunen. Ons kernteam laat zich adviseren door inspirerende wetenschappers en auteurs die onze STAP-dialoog omarmen als eigentijdse methode voor het versterken van samenwerken.

We houden kantoor op Landgoed Zonheuvel in Doorn, een van de mooiste congresomgevingen van Nederland met alle mogelijkheden van dien. Naast inhoudelijke kwaliteiten zijn we er op ingericht om het proces voor onze klant organisatorisch en technisch maximaal te faciliteren. Mouwen omhoog en voeten in de klei van idee tot en met realisatie en borging.

Partners

Marijke Markus

Marijke Markus

Samenwerken vanuit verschillen en diversiteit maakt een team vitaal!

John van Balen

John van Balen

Hoe faciliteren we contact tussen mensen die samen werken, maar elkaar niet dagelijks ontmoeten?

Rob Beukema

Rob Beukema

Als je met hart en ziel wilt samenwerken, gaat het om meer dan alleen je kop erbij houden.

Linda van der Broek

Linda van der Broek

Samenwerken start met de wil om je met elkaar te verbinden…, verschillen te waarderen en te benutten.

Frank Goijarts

Frank Goijarts

Houden van… staat aan het begin van elke effectieve samenwerking.

Martin Gordeau

Martin Gordeau

Samenwerken; er is altijd meer mogelijk dan je aanvankelijk denkt!

Agnes de Lenne

Agnes de Lenne

Je kunt niet oogsten in de samenwerking waar je niet gezaaid hebt.

Peter van Winkel

Peter van Winkel

Medewerkers doen er toe, maar Samenwerkers maken het verschil