Jacinto Louisa

June 5, 2015 | By |

Ervaren adviseur HR en verandermanagement

Mijn focus ligt op samenwerkingsprocessen (human relations) binnen organisaties. Dit is vaak tussen leidinggevende en medewerker of tussen medewerkers binnen teams. Ik richt mij op de verbetering van functioneren en resultaten. Daarbij heb ik een sterk oog voor het benutten van talenten van mensen. Ik vind het belangrijk om bij veranderingen in organisaties mij te richten op hoe mensen hieraan kunnen bijdragen en hierin kunnen meebewegen.

Mijn toegevoegde waarde komt vooral tot zijn recht in de rol van adviseur, intermediair, procesbegeleider en teamcoach. Hoewel ik ook in andere sectoren heb gewerkt, heb ik de laatste 12 jaar vooral gewerkt binnen de (gemeentelijke) overheid. Ik breng hierbij kennis in op diverse terreinen, zoals rechtspositionele toepassingen, verzuimpreventie en -begeleiding, strategische personeelsplanning, opleiding en training, het ontwerpen van verandering- en interventietrajecten en breng een uitgesproken kwaliteit op recruitment, plaatsing- en selectiegesprekken. Mijn kernwaarden zijn: betrouwbaar, onafhankelijk, moed, persoonlijke ontwikkeling en leren.

Waarom STAP-dialoog?
Mijn ervaring is dat verbetertrajecten in organisaties veel tijd, geld en energie kosten, waarbij de resultaten vaak tegenvallen. STAP-dialoog is een mooie interventiemethode, die mensen bewust maakt van hun eigen invloed en bijdrage in een optimale samenwerken. Het is praktisch, snel en concreet en je blijft dicht bij jezelf.

Verbinding
Ik heb mij graag verbonden met de STAP-dialoog vanuit mijn eigen bedrijf &VERDER ”organisatie | mens | verandering”. Binnen het netwerk van STAP-dialoog is ruimte voor mijn kernwaarden.