John van Balen

March 6, 2014 | By |

Ervaren manager, adviseur, coach en bedenker van de STAP-dialoog.

Ik vind het belangrijk mensen te helpen bewust om te gaan met wat ze willen en moeten in samenwerkingsverbanden. Vanuit mijn bureau OPB, Onderneming en Personeel in Balans heb Ik de STAP-dialoog als netwerkorganisatie opgezet.

Waarom de resultaatgerichte dialoog (STAP-dialoog)?
Samenwerkingsverbanden vervangen traditionele organisatiestructuren. Iedereen is op zoek hoe je samenwerkingsverbanden stevig en flexibel kan laten zijn. Hoe je ruggengraat ontwikkelt, snel en met gedeelde verantwoordelijkheid. De resultaatgerichte (STAP-)dialoog is daarbij een belangrijke vaardigheid. Leidinggevenden geven hiermee vorm aan dienstbaar leiderschap en medewerkers aan zelfsturing. De STAP-dialoog werkt als een pitstop. Even samen nadenken in de hectiek van alle dag op ieder niveau.Waarbij voor mij het belangrijkste kenmerk van het proces is dat iedereen het gekozen thema zelf doordenkt. Goethe had m.i. gelijk toen hij zei: “alles is al eens uitgedacht men moet het alleen nog eens doordenken” Methodes die helpen om het samen door te denken zijn hard nodig, alsmede begeleiders die zodanig helpen dat overeind blijft dat een klant het zelf doet.

Verbinding
“Als je op reis gaat en je wilt snel, reis dan alleen. Als je lang wilt, reis dan samen.” Dit Afrikaanse spreekwoord zegt m.i.: “Als je voor duurzame ambitie gaat, kies dan je partners.” Belangrijke criteria naast overeenkomstige ambitie zijn hierbij sympathie en synergie. Samenwerken moet en kan leuk en productief tegelijk zijn. Dat begint bij onszelf.