Linda van der Broek

May 27, 2014 | By |

Strategisch opleidingsadviseur, trainer en coach; specialist op het gebied van persoonlijke effectiviteit, team- en organisatieontwikkeling

Ik richt mij bij voorkeur op het verbinden van ambities en ontwikkeldoelen van de organisatie, met die van haar teams en/of individuele medewerkers. Op deze manier zullen groeiprocessen elkaar, dwars door de organisatie heen, ondersteunen in plaats van tegenwerken. Wanneer de opbrengst op verschillende lagen binnen de organisatie positief is, levert dit een positief Return On Investment op. Zo kunnen vrijgekomen gelden geïnvesteerd worden in zaken die eerst niet mogelijk waren.

Men ervaart mij als analytisch, integer, betrokken en resultaatgericht. Als sparringpartner werk ik op basis van gelijkwaardigheid en gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. Ik heb mij verbonden aan de STAP-dialoog vanuit mijn bedrijf IntroSpection.

Waarom de STAP-dialoog?
Toen ik kennis maakte met de methode, werd ik getroffen door de heldere systematiek en structuur. Hierdoor wordt er een heldere leidraad geboden aan teams, om tot een gezamenlijke focus van een gemeenschappelijke taak of thema te komen. In korte tijd wordt duidelijk waar de pijn en de kracht zit van een team. Mooi is ook dat teamleden samen hun resultaten formuleren. Ik heb ervaren hoe groot het commitment dan is om afspraken ook daadwerkelijk na te komen. Processen die al jaren stil lagen, werden ineens vlot getrokken.

Verbinding
Vanaf de eerste bijeenkomst bij STAP-dialoog die ik bijwoonde zag ik drie partners die sterk van elkaar verschillen qua persoonlijkheid en expertise. Discussies gingen gepaard met wederzijds respect voor de verschillen en de nodige kwinkslagen. Een prachtige omgeving om met en van elkaar te leren en samen door te ontwikkelen. Want ik ben nog steeds in de overtuiging dat je met humor het beste leert.