Marijke Markus

April 14, 2016 | By |

Ervaren procesbegeleider, trainer en coach

Ik vind het belangrijk dat mensen doen wat ze graag willen en hun talenten en kwaliteiten inzetten om iets te bereiken. Het liefst zie ik mensen vanuit hun passie werken. Ik creëer in (management)teams op een natuurlijke manier draagvlak en betrokkenheid en kan snel tot de kern doordringen. Ik geniet ervan als mensen zich bewust worden van wat ze doen en wat het effect daarvan op anderen is. Vanuit Inzicht in Zicht heb ik me verbonden met de STAP-dialoog omdat de methodiek transparantie creëert. Daar hou ik van en dat faciliteer ik graag.

Waarom de STAP-dialoog?
De STAP-dialoog zorgt ervoor dat er draagvlak en betrokkenheid wordt gecreëerd op een gestructureerde manier waarbij iedereen zijn inbreng heeft. In de methodiek zijn veel veranderkundige theorieën terug te vinden en kan op elk thema in een groep toegepast worden. Op een snelle en goede manier wordt transparantie gerealiseerd. De zaken die onder de tafel liggen, komen op tafel te liggen en kunnen besproken worden. Er is voldoende ruimte om binnen het proces aandacht te geven aan openheid en veiligheid. Wat ook mooi is aan de STAP-dialoog is de mogelijkheid om nieuw te ontwikkelen gedrag te koppelen aan de persoonlijkheidskenmerken van mensen. Daardoor wordt helder wat er van mensen verwacht wordt en welke investering ieder moet doen om het nieuwe gedrag ook daadwerkelijk te realiseren.

Verbinding
Einstein zei ooit; “Met logica kom je van A naar B, met verbeeldingskracht kom je overal!”. De STAP-dialoog maakt het mogelijk om zowel logica als verbeeldingskracht in te zetten om te (co)creëren met elkaar. De STAP geeft professionals genoeg ruimte om met elkaar een nieuwe lijn uit te zetten en om dit te vertalen naar nieuw gedrag. In de collega’s van de STAP-dialoog heb ik een groep mensen gevonden die op een constructieve wijze samenwerken, elkaars talenten en kwaliteiten waarderen en respecteren. Samenwerken vanuit verschillen en diversiteit maakt een mooi team!