Martin Gordeau

July 7, 2014 | By |

Ervaren manager en adviseur, helpt mensen en organisaties doelen te realiseren

Ik bereik doelen door professionalisering, vernieuwing, veranderprocessen en procesoptimalisaties, die bijdragen aan het resultaat en welzijn van de onderneming en welke voordelig zijn voor de klant. Hiervoor communiceer ik met alle betrokkenen.

Mijn ervaringen heb ik opgedaan in de bouwsector, zowel bij bouwbedrijven als bij architectenbureaus. Mensen zien mij als gedreven, resultaatgericht, integer en praktisch ingesteld. Ik participeer in de STAP-dialoog vanuit mijn bedrijf mhg integraal bouwmanagement.

Waarom de STAP-dialoog?
Ik ben enthousiast over de methode, omdat die een diepgang en betrokkenheid tot stand brengt die ik traditioneel zelden tussen betrokkenen in groepen tegenkom. De gestructureerde en nieuwe manier van werken, waarbij iedereen op zijn of haar moment inbreng kan hebben, verhoogt de kwaliteit van de groepsdialoog. Dit kan dan ook nog eens in kortere tijd, met een beter resultaat.

Verbinding
De ontmoeting en samenwerking met de andere STAP-dialoog partners ervaar ik als een verrijking. Met elkaar hebben we verschillende expertises, die elkaar versterken om vanuit verschillende invalshoeken in samenhang naar vraagstukken te kijken. Het serieuze wordt met het informele gecombineerd en dat werkt wel zo plezierig.