Peter van Winkel

June 17, 2014 | By |

Gedreven ‘hands on’ innovatie-adviseur en teamcoach

Ik help mensen in organisaties de sprong te wagen naar nieuwe samenwerkingsverbanden en werkmethoden. Dat gaat niet vanzelf. Tussen het oude en het nieuwe ontstaat vaak discontinuïteit. De oude werkwijze vertoont steeds meer onoplosbare zwakheden en de nieuwe werkwijze is nog niet volwassen. Mensen in organisaties worden daar onrustig van.

Mijn passie ligt in het doorbreken van impasses die dan ontstaan. Scherpe waarneming en analyse zijn kwaliteiten die ik inzet bij het begeleiden van de mensen die er midden in zitten. Doelgerichtheid, ordenen van de inbreng, inzicht verhogen en het proces weer eenvoudig maken is dan belangrijk. In mijn Defensieloopbaan groeide dit uit tot mijn specialisme. Ik zet de STAP-dialoog in vanuit mijn onderneming Agile Power.

Waarom de STAP-dialoog?
De STAP-dialoog geeft mij goede handvatten om de frictie en ‘groeistuipen’ in samenwerkings-verbanden om te zetten in energie en synergie. Van discussie naar dialoog. De aanpak doet een beroep op het verantwoordelijkheidsbesef van de mensen: één team, één taak! Samen een beeld vormen van de situatie en de gewenste prestatie, zorgt voor verbinding met het thema. Dan is er het benodigde vertrouwen om samen de belangrijke accenten te bepalen met daaruit volgende acties. Ik zie dat mensen na het doorlopen van de STAP-dialoog deel zijn van de oplossing en niet meer deel zijn van het probleem. Ze geloven weer in de eigen kracht. Dat brengt mij bij mijn motto “Medewerkers doen er toe maar Samenwerkers maken het verschil!”

Verbinding
De verbinding met de STAP-dialoog partners voel ik vooral vanuit de waardering voor onze diversiteit. Daar zit veel synergie in. Doorn is uitgegroeid tot een veilige haven en een leerzame omgeving waar het soms stevig toegaat op de inhoud, maar altijd met respect voor elkaar. Een gezonde dosis humor en de kameraadschap zorgen daarbij voor extra aantrekkingskracht.