Rob Beukema

April 8, 2014 | By |

Een doorgewinterde manager en coach; specialist op het gebied van team- en organisatieontwikkeling.

Stel: Twee organisaties doen precies hetzelfde. Dan zit het verschil niet in de systemen en de processen, maar eigenlijk alleen in de menselijke inzet. Je succes hangt dan af van het vermogen om mensen zodanig te verbinden, dat ze vanuit betrokkenheid het beste uit zichzelf halen en dat willen inzetten voor de organisatie”.

Mijn klanten vinden me creatief. Iemand die overzicht creëert, ook in complexe situaties. Een verbinder, een inclusief denker. Ik kan prikkelen, maar altijd met respect. Ik heb mij verbonden aan de STAP-dialoog vanuit mijn bedrijf Als Kunst.

Waarom de STAP-dialoog?
Ik ben voor de methode gevallen, omdat ze een gestructureerde dialoog mogelijk maakt tussen alle betrokkenen in een organisatie. Vraagstukken in organisaties worden steeds complexer en moeten daarnaast ook steeds sneller worden opgelost. Dat kan niet meer exclusief in de boardroom met leidinggevenden, omdat ze meestal een beperkt beeld hebben van de situatie. De STAP-dialoog stelt je in staat om snel beelden te verzamelen van alle betrokkenen in een organisatie en maakt het mogelijk om snel tot gedragen besluitvorming te komen.

Verbinding
De verbinding met de andere STAP-dialoog partners ervaar ik als vruchtbare grond. Samen hebben we een langere polsstok. Wij blijven zo zelf ook leren over prettige en minder prettige kanten van samenwerken. Er is altijd een spiegel en je kunt altijd spiegelen. Er is een voedingsbodem en je kunt voeden. Ik heb samen met John en Frank de digitale STAP-dialoog ontwikkeld. Onze samenwerking werd er nog hechter door.