Rolf Boertien

August 14, 2014 | By |

Ervaren procesbegeleider, coach, onderzoeker en opleider

In mijn werk ben ik altijd bezig met ‘mensen in verandering’. Of het nu gaat om een team met samenwerkingsproblemen, een leidinggevende die moeite heeft de medewerkers aan te spreken, een cursist die handen en voeten wil geven aan persoonlijke ontwikkeling of een docent die vastloopt in de lespraktijk; alleen door veranderen kunnen nieuwe wegen ingeslagen worden.

Hoe is de klant betrokken bij de verandering? Welke hulpbronnen en belemmeringen zijn er in de omgeving, het gedrag, de vaardigheden, de overtuigingen, de visie en de missie van de klant? Ik hoor terug dat klanten mij waarderen om mijn enerzijds invoelende en anderzijds soms confronterende wijze van werken. Ik houd van een resultaatgerichte aanpak, die een groot beroep doet op het zelfreflecterend vermogen en het verantwoordelijkheidsgevoel van de klant. Ik heb mij verbonden met de STAP-dialoog vanuit mijn eigen bedrijf Rolf Boertien Coaching & Begeleiding

Waarom de STAP-dialoog?
‘Eerst begrijpen en dan begrepen worden’ leert Stephen Covey ons en hij heeft zo ontzettend gelijk. Hoe vaak luisteren we maar half, schieten in de verdediging, of menen dat alleen de eigen kijk op de zaak, de juiste is? Het mooie van de Stap-dialoog vind ik dat de deelnemers op een gestructureerde wijze en binnen een kort tijdsbestek kennis nemen van de ‘waarheid’ van de ander, daarover in dialoog gaan, helder krijgen welke eigen bijdragen men kan leveren en gezamenlijke afspraken maakt over de resultaten die men wil gaan boeken.

Verbinding
De verbinding met de andere STAP-dialoog partners ervaar ik als heel waardevol. Hoewel we ontzettend verschillen van elkaar in mens zijn en expertise, spreken we dezelfde taal als het gaat om de waarde die we hechten aan ‘de dialoog’.