Oriëntatiemiddag samenwerken

January 12, 2016 | By |

Gratis middag resultaatgerichte dialoog

(Betaal alleen onkosten en verander in één middag je praktische inbreng)

Je ziet dat dynamiek,vcomplexiteit en tijdsdruk zorgen voor de neiging om maar door te hollen, terwijl er behoefte is aan cocreatie, participatie, etc. Je weet dat het hiervoor belangrijk is om de gewoonte van discussie en overtuigen te doorbreken. Je gelooft als ervaren specialist, bijvoorbeeld coach, adviseur en/of leidinggevenden, in de effectiviteit van de dialoog in de samenwerking. De wijze waarop de resultaatgerichte dialoog met behulp van de placemat en de samenwerk app eenvoudig, praktisch en snel kan helpen, wil jij in jouw samenwerking ook inzetten.

Wanneer?
Wordt van jou verwacht dat je samenwerkers, cliënten helpt om context- en klantgedreven de samenwerking te zoeken? Dat je ze helpt dit zelforganiserend vorm te geven over de grenzen van hiërarchie en organisatiestructuren heen? Dan ben je gebaat bij dit dialoogconcept dat makkelijk te hanteren is. Een bewezen en succesvol concept dat je eenvoudig kan inzetten om samenwerkers snel met elkaar in gesprek te brengen. En dat helpt om de gemeenschappelijke beleving te ontwikkelen.

Voor wie?
Leidinggevenden en professionals die ruime ervaring hebben met samenwerkingsprocessen en de resultaatgerichte dialoog graag toevoegen aan hun mogelijkheden om samenwerken eigentijds te beïnvloeden.

Resultaat

  • Je boekt tijdwinst in beeldvorming en besluitvorming in de samenwerking.
  • Je kent de basis eigen gedachten effectiever ordenen en onderzoeken.
  • Je hebt een middel om eenvoudig de gewoonte van discussie en overtuigen te doorbreken.
  • Je hebt kennis van de achtergrond en werking van de resultaatgerichte dialoog.
  • Je hebt een praktisch concept om cocreatie en participatie te faciliteren/ stimuleren.
  • Je kunt met gebruik van placemat en samenwerk app de inzet van dialoog doorzetten.
  • Je beschikt over een pdf bestand van de STAP-onderlegger en het naslagwerkje “De beste vragen voor iedere samenwerking”.
  • Je kunt 6 maanden gratis gebruik maken van de individuele digitale STAP-dialoog.

Inhoud en werkwijze
De workshop wordt verzorgd met persoonlijke aandacht in een kleine groep met maximaal 7 deelnemers. Gegeven door John van Balen, de bedenker van de STAP-dialoog. Met behulp van een handzaam naslagwerk “De beste vragen voor iedere samenwerking” wordt stilgestaan bij de  principes van de resultaatgerichte dialoog en de effecten van verschillende werkvormen, waarmee de STAP-dialoog laagdrempeling kan worden toegepast. Je houdt ook jouw persoonlijke ervaringen vast in dit naslagwerk.

Na toelichting van de verschillende onderdelen van de mantra van de STAP-dialoog wordt op de onderdelen Situatie en Prestatie geoefend met de meest voorkomende dialoogvragen en een relatie gelegd met de eigen praktijk. Je ervaart in deze korte oefeningen de werking van de STAP-dialoog met de STAP-onderlegger.

Datum: kijk hier voor data en aanmelden
Tijd: van 12:30 tot 16:30 uur
Locatie: Landgoed Zonheuvel, Amersfoortseweg 96 in Doorn
Onkosten: € 49,50,- p.p. exclusief btw (verblijfkosten en naslagmateriaal)
Begeleiding: John van Balen