Oriëntatiemiddag samenwerken met resultaatgerichte dialoog

January 12, 2016 | By |

Oriëntatie op werking en toepassing van de resultaatgerichte dialoog

Ook jij ziet dat dynamiek,complexiteit en tijdsdruk zorgen voor de neiging om maar door te hollen, terwijl er behoefte is aan cocreatie, participatie, etc. Je weet dat het hiervoor belangrijk is om de gewoonte van discussie en overtuigen te doorbreken. Je gelooft als ervaren specialist, coach, adviseur en/of leidinggevenden, in de effectiviteit van de dialoog. Je verwacht dat samenwerkers elkaar helpen om in dialoog context- en klantgedreven de samenwerking te zoeken. Dat zij hier zelforganiserend vorm aan geven over de grenzen van hiërarchie en organisatiestructuren heen.

Wanneer?
je kan nog niet geloven dat resultaatgerichtheid en de dialoog met elkaar verbonden kunnen worden. Je wilt je oriënteren op een dergelijk dialoogconcept dat makkelijk te hanteren is. Een bewezen en succesvol concept dat je eenvoudig kan inzetten om samenwerkers snel en toch geordend met elkaar in gesprek te brengen. Eén dat helpt om prestatie focus, persoonlijke verbinding met elkaar en het doel en professionele synergie te ontwikkelen.

Je wilt kennismaken met de praktische wijze waarop de resultaatgerichte dialoog met behulp van de placemat en de samenwerk app eenvoudig en snel samenwerkend vermogen ontwikkelt. je wilt ervaren hoe dit ieder helpt om zelf snel in beeld te brengen wat er speelt en nodig is om productief en prettig samen te werken. Je wilt de toepassingsmogelijkheden in jouw context beoordelen.

Of….. je kent het concept en wilt nu ook de laatste inzichten meenemen in je mogelijkheden.

Voor wie?
Leidinggevenden en professionals die ruime ervaring hebben met samenwerkingsprocessen en de resultaatgerichte dialoog willen beoordelen als aanvulling op hun mogelijkheden om samenwerken eigentijds te beïnvloeden. Die op zoek zijn  om een resultaatgerichte dialoogcultuur te stimuleren en te verankeren. Die (nog) niet willen investeren in een training van resultaat gerichte dialoog vaardigheden.

Of…… je had eerdere ervaringen met de STAP-dialoog en bent benieuwd naar  de laatste inzichten en innovatie. Bovendien wil je je oude kennis even ophalen.

Resultaat

Zicht op de hoofdlijnen van het STAP-dialoog concept

Kennis van de effecten van de resultaatgerichte dialoog op individueel en groeps/team niveau.

Kennis van de werking van de samenwerken app van de STAP-dialoog irt de eigen context

Kennis van de werking van de STAP-dialoog placemat

Inhoud en werkwijze
De workshop wordt verzorgd met persoonlijke aandacht in een kleine groep met maximaal 7 deelnemers. Gegeven door John van Balen, de bedenker van de STAP-dialoog. Met behulp van een handzaam naslagwerk “De beste vragen voor iedere samenwerking” wordt stilgestaan bij de  principes van de resultaatgerichte dialoog en de effecten van verschillende werkvormen, waarmee de STAP-dialoog laagdrempeling kan worden toegepast. Je houdt ook jouw persoonlijke ervaringen vast in dit naslagwerk.

Na toelichting van de verschillende onderdelen van de mantra van de STAP-dialoog wordt op de onderdelen Situatie en Prestatie geoefend met de meest voorkomende dialoogvragen en een relatie gelegd met de eigen praktijk. Je ervaart in deze korte oefeningen de werking van de STAP-dialoog app en de STAP-onderlegger.

Datum: kijk hier voor data en aanmelden
Tijd: van 12:30 tot 16:30 uur
Locatie: Landgoed Zonheuvel, Amersfoortseweg 96 in Doorn
Onkosten: € 85,- p.p. exclusief btw (verblijfkosten en naslagmateriaal)
Begeleiding: John van Balen