School voor Samenwerken

May 25, 2016 | By |

Samenwerken, maar dan anders

De School voor Samenwerken doet recht aan de klassieke betekenis van school, de omgeving waar het goede gesprek plaatsvindt. Het is een plek waar we spreken over samenwerken als deel van het werkzame leven, veilig en met mogelijkheden om kwetsbaar en vernieuwend te zijn. Een plek waar je de gelegenheid vindt om in de ontmoeting met anderen aan samenwerken jouw eigen betekenis te geven. Met zowel aandacht voor visie ontwikkeling als voor strategie en praktische uitvoering.

Waarom?
Wanneer we werk blijven organiseren met onze bestaande organisatie als uitgangspunt, nemen complexiteit, dynamiek en tijdsdruk nog verder toe. Echte vernieuwing kunnen we nu samen vorm geven. We willen samen een brug bouwen terwijl we erover lopen. Dat werkt het beste als we bij elkaar komen voor reflectie op vragen als: Wat is stuurbaar? Waar wil je op sturen? Welke complexiteit en eenvoud zie je? Wat laat je los? enz.”

Programma gebaseerd op vijf perspectieven
Zoals dat gaat in de klassieke school krijgt het programma vorm mét en dóór degenen die deelnemen. We brengen ze in contact met en in gesprek rond perspectieven die worden uitgedragen door Jan BommerezPaul BessemsErno Eskens, Wim Oolbekking en John van Balen. Het netwerk van de STAP-dialoog coördineert het programma. De rode draad van het programma is betekenis geven aan samenwerken in de praktijk. Het bestaat uit los te volgen dagen. De basisdag vormt de kern waarin de vijf perspectieven worden gebundeld.

Basisdag Samenwerken, maar dan anders
Met Paul Bessems, Erno Eskens, Wim Oolbekking en John van Balen.
1 december 2017

Samenwerken menselijke betekenis geven met het Agoramodel met Erno Eskens
De menselijke kant van samenwerken vult ieder voor zich in. Dit laat zich goed bespreken met de sferen van het Agoramodel.
voorjaar 2018

Samenwerken en Blockchain organiseren met Paul Bessems
Samenwerken productiever en slimmer organiseren met gebruik van technische mogelijkheden zoals blockchain organiseren.
voorjaar 2018

De kunst van het loslaten met Marijke Markus
Echte vernieuwing bereiken we pas als we het oude kunnen loslaten.
voorjaar 2018

Samenwerken in multi stakeholder processen met Wim Oolbekking
(wordt met de opbrengst van de Basisdag ingevuld)
voorjaar 2018

Discipline en Samenwerkend vermogen met John van Balen, Frank Goijarts en Rob Beukema.
Disciplinering in relatie tot betekenis geven, vertrouwen en delen.
voorjaar 2018

Klik voor een uitgebreide beschrijving van de dagen, inschrijven en kosten op de link bij de betreffende dag!