Training persoonlijke effectiviteit in Samenwerken

January 19, 2016 | By |

Complexiteit, dynamiek en voortdurende tijdsdruk vragen om bewust samenwerken. Het verlangen naar participatie en co-creatie vraagt om slimmer samenwerken. Verlang je naar meer inbreng, meer focus, meer verbinding met elkaar en het doel? En wil je meer synergie? Dan heb ook jij behoefte aan samenwerkingsverbanden waarin het niet gaat om hiërarchie, structuur,macht en verdeeldheid maar waar het gaat om samen betekenis geven, vertrouwen ontwikkelen en met elkaar delen. Eerlijk en transparant zijn over belangen, afhankelijkheid en risico’s. Volg dan onze training en maak samenwerken productiever én leuker.

Inhoud en werkwijze
De training persoonlijke effectiviteit in samenwerken leert je drie belangrijke fases in samenwerken te onderscheiden: verhelderen, verbinden en volhouden. Je krijgt praktische methoden en werkwijzen aangereikt om in iedere fase effectief te zijn. Je oefent de vaardigheid die je nodig hebt om in iedere fase tot je recht te komen en je prettig te voelen. Je ontdekt wat niet en wel bij je past in het samenwerkingsproces.Belangrijke thema’s die aan bod komen zijn; samenwerkend organiseren en samenwerkend vermogen, de onderstroom en belangentegenstellingen, de resultaatgerichte dialoog (de STAP-dialoog); het bespreken van gevoelens als angst, vertrouwen in relatie tot de onderstroom, verbindend motiveren en volhouden.

Dag 1: Verhelderen
Jouw situatie en het waarom van prettig en productief samenwerken.
Het vertragen en versnellen van samenwerken met de resultaatgerichte dialoog
Inzicht in de relatie tussen slimmer organiseren en jouw samenwerkend vermogen
De dialoog als voorkeur gespreksstijl ipv discussie en overtuigen
Het lezen en delen van situaties
De kracht van prestatie beelden en ze samen ontwikkelen

Praktijk opdracht

Dag 2: Verbinden
Het leggen van relaties tussen Situatie, Taak, Acties en Prestaties voor cocreatie en participatie en verbinding met het gemeenschappelijk doel en met elkaar
Resultaatgerichte dialoog
Motiverende gespreksvoering
Mindfullness
Logica van het gevoel

Praktijk opdracht

Dag 3: Volhouden
Hoe past dit bij mij?
Benoemen van eisen en persoonsprofiel
Onderzoeken van je karaktermatch
Valkuilen omzeilen
Sterktes gebruiken

Resultaat

 • Je kunt gevoelige onderwerpen, zoals tegenstrijdige belangen, onderstroom e.d. beter bespreken en begrip ontwikkelen.

 • Je verbindt de harde (opbrengst) en zachte (gedragseffect) kant van samenwerken met elkaar.

 • Je maakt commitment, participatie en cocreatie zichtbaar voor jezelf en collega’s.

 • Meer zicht op het ontwikkelen van verbinding met elkaar en het doel in de samenwerking, keten, coalitie, etc.

 • Je weet wat je moet doen om in samenwerken zelf en samen gemotiveerd te blijven.

 • Je hebt meer inzicht in wat er in samenwerken nodig is om vol te houden en af te ronden.

 • Je bent in staat je eigen inbreng scherper en efficiënter onder de aandacht te brengen.

 • Je leert je beelden te ordenen en sneller te delen, zodat je stimuleert tot meedenken en je tijdwinst boekt bij gezamenlijke beeld- en besluitvorming.

 • Je bent vaardiger in het luisteren, om elkaar te begrijpen en betekenis te geven aan je samenwerking.

 • Je praat makkelijker over vertrouwen ( belang, afhankelijkheid en risico) in de samenwerking.

 • Je maakt samenwerken productiever en prettiger.

Duur: Drie keer één dag van 9.00 tot 17.00 uur en huiswerkopdracht
Locatie: Landgoed Zonheuvel, Amersfoortseweg 96 in Doorn
Kosten: € 895,- p.p. exclusief btw, inclusief verblijfkosten en materiaalkosten
Materiaal: STAP-dialoog onderlegger, naslagwerk “De beste vragen voor iedere samenwerking”,boekenlegger; logboek
Kijk hier voor data en aanmelden (max. 8 deelnemers)