Vitaliteitsonderzoek

April 19, 2016 | By |

Duurzame inzetbaarheid en vitaliteit

Grotere werkdruk, reorganisaties, toenemende vergrijzing, combinatie van werk-en zorgtaken kunnen allemaal van invloed zijn op de vitaliteit van mensen. Een vitaliteitsonderzoek is een bezinningsmoment voor jezelf en voor het team waar je deel vanuit maakt.

Wanneer?
Als je zicht wilt krijgen op de dingen die je persoonlijk kunt doen om je vitaliteit te vergroten en/of wat de organisatie aan kan pakken om de vitaliteit van de medewerkers te ondersteunen.

Wat is het?
Een vitaliteitsonderzoek brengt de persoonlijke vitaliteitbeleving van medewerkers in beeld. Iedere medewerker vult een vragenlijst in via internet. De vitaliteitrapportages kunnen persoonlijk, op teamniveau of op organisatieniveau worden teruggekoppeld. De vitaliteitbeleving wordt gerapporteerd op verschillende aspecten van vitaliteit. Er wordt aandacht besteed aan energie, welbevinden & leefstijl, richting en zingeving, communicatie, competentie, dynamiek, flexibiliteit en vitaliteit als algehele score.

Wat is de opbrengst?
Inzicht in wat je zelf kunt ontwikkelen om je vitaliteit te behouden en wat de organisatie kan doen om de vitaliteit van de medewerkers en de organisatie te verbeteren en te ondersteunen. 
In sommige organisaties is het vooral nodig dat individuen een actieplan opstellen om hun vitaliteit te verbeteren. In andere organisaties kan het vitaliteitsonderzoek duidelijkheid geven over energielekken die in de organisatie zitten. Dan zijn er andere acties nodig bijvoorbeeld op het gebied van communicatie , samenwerking, informatievoorziening, Human Resource Management, etc… 

Medewerkers beschouwen de vitaliteitscan als een cadeautje. Even stilstaan en reflecteren hoe het met jezelf gaat in tijden van hoge werkdruk en toenemende hectiek, is behulpzaam om werkdruk hanteerbaar te maken en in actie te komen.

Lees meer over
Duurzame inzetbaarheid, vitale medewerkers
Werkwijze vitaliteitsonderzoek individueel
Werkwijze vitaliteitsonderzoek binnen team of organisatie

Bij interesse kan je:

  • bellen met Marijke Markus op 06-292 88 479 of met ons kantoor op 0343-597710
  • mailen naar info@stapdialoog.nl
  • of hier je gegevens achter laten.
    Wij bellen je dan z.s.m. terug.