20 Feb

Door

DB OR’s, train jezelf in de resultaatgerichte dialoog!

February 20, 2018 | By |

Gratis Samenwerken app is een doorbraak voor OR’s!

Als dagelijks bestuur wil je niet dat discussie en overtuigen steeds weer tot het verharden van de standpunten leidt. Je wilt samen in gesprek tot goede besluiten komen! Je wilt meningen delen, samenhang zichtbaar krijgen en begrip beïnvloeden. Je zult zien dat dit veel beter lukt als je de resultaatgerichte dialoog inzet middels de Samenwerken app. Zo krijg je gesprekken met impact, waarvan je bovendien de opbrengst direct hebt vastgelegd. Doorbreek met de resultaatgerichte dialoog de gewoonte om direct stelling te betrekken en voorkom discussies waarmee je in situaties van winnen of verliezen komt.

Zeker bij belangrijke onderwerpen, bekruipt je achteraf nog wel eens het gevoel: Heeft iedereen het wel goed begrepen of heeft iedereen zijn mening wel goed kenbaar kunnen maken? Dit is een punt van zorg voor ieder overleg. Als overlegorgaan ben je altijd op zoek naar middelen die je in kunt zetten om iedereen te stimuleren goed na te denken over wat je nu samen echt wilt bereiken. 

Meerdere ondernemingsraden hebben de resultaatgerichte dialoog van de STAP-dialoog al ontdekt. Deze kan je incidenteel doen bij grote onderwerpen of wanneer je er samen echt niet meer uitkomt. De resultaatgerichte dialoog levert ook veel op bij de ‘normale’ gang van zaken. Helemaal zodra ondernemingsraden er na drie à vier keer echt vaardig in worden.

De resultaatgerichte dialoog versnelt vergaderen, er ontstaat verbinding met elkaar en samen kom je dan tot betere en gedragen oplossingen. Met de gratis Samenwerken app is dit nu nog eenvoudiger. Speciaal voor leden van het dagelijks bestuur van ondernemingsraden / medezeggenschapsraden bieden we een ééndaagse training resultaatgerichte dialoog met de Samenwerken app.

Wat levert deze training je op?

  • Je kunt de kenmerken van de resultaatgerichte dialoog inzetten met behulp van de Samenwerken app.
  • Je kunt je eigen gedachten effectiever en sneller onderzoeken en ordenen bijvoorbeeld ter voorbereiding van gesprekken en vergaderingen.
  • Je leert de dialoog in te zetten om energieverlies door discussie en overtuigen te doorbreken.

Voordelen van de Samenwerken app

  • Het bespreken van de onderstroom (de shit list) wordt makkelijker en meer opbouwend.
  • Besluiten worden veel beter gedeeld en kunnen krachtiger worden gepresenteerd.
  • Je kunt de opbrengst van een gesprek makkelijk vasthouden en voorkomt ellenlange discussies waarbij je alles weer opnieuw doet.
  • Je hebt een praktisch concept om cocreatie en participatie te faciliteren en stimuleren.
  • Nieuwe OR leden kun je makkelijk laten aansluiten en informeren over de voorgeschiedenis.
  • Het ophalen van meningen en ideeën bij de achterban wordt praktischer en aanzienlijk versneld.
  • Tijdwinst in beeldvorming en besluitvorming in zowel het gesprek met je achterban als intern met de OR.

Wil je eerst samen als OR de resultaatgerichte dialoog ervaren? Kijk dan naar onze Oriëntatiemiddag en ga direct aan de slag met een eigen thema. Is je interesse gewekt? Er zijn ook andere mogelijkheden van Kennismakingsbijeenkomsten tot Training Resultaatgerichte Dialoogbegeleider. Deze zijn ook voor niet OR-leden. Kijk hiervoor bij ons aanbod.

Wil je meer lezen over praktijkervaringen van een OR met de  resultaatgerichte dialoog? Lees dan onderstaande blogs.

Ondernemingsraad VGZ gebruikt STAP-dialoog
Tijdinvestering gaat tijd opleveren

Duur training: 1 dag  (max. 12 deelnemers)
Locatie: Landgoed Zonheuvel, Amersfoortseweg 96 in Doorn
Kosten: € 360,- p.p. exclusief btw, inclusief verblijfkosten en materiaal (STAP-onderlegger en naslagwerk “De beste vragen voor iedere samenwerking”)
Begeleiding: John van Balen
Data: De datum wordt in overleg met de deelnemers gekozen.
Aanmelden: Mail naar info@stapdialoog.nl of meld je aan via deze link.