02 Nov

Door

De Logica van het Gevoel

November 2, 2016 | By |

Sturing leren geven aan zinvol samenwerken

De wereld waarin wij samenwerken wordt steeds complexer. De dynamiek waarbinnen we samenwerken vorm geven, neemt verder toe. Zoals ook het aantal mensen dat bezwijkt onder de tijdsdruk of zinloosheid van hun werk. Zouden we niet wat meer vanuit ons gevoel moeten werken? Is er een manier om gevoel een plek te geven en helpt dat om complexiteit, dynamiek en werkdruk het hoofd te bieden?

Op 28 maart 2017 vragen we dit onder meer aan Tonnie van der Zouwen. Zij is dan een van de inleiders op de Basisdag Samenwerken, maar dan anders van de School voor Samenwerken. Op deze los te volgen dag zal het gaan over de betekenis die we willen geven aan samenwerken.

Tonnie is gespecialiseerd in het betrekken van belanghebbenden bij organisatieontwikkeling en -verandering. Zij verzorgt trainingen voor ervaren professionals in het toepassen van participatieve methoden en heeft hierover enkele online praktijkboeken geschreven. Zij is gepromoveerd op een onderzoek over succesfactoren en duurzame effecten van Large Scale Interventions (LSI), dit heeft een ‘bijsluiter’ voor het gebruik van LSI opgeleverd. Tegenwoordig heeft ze het liever over co-creatie. In haar lectorale rede “Handen en voeten geven aan duurzaam organiseren”, begint ze op de volgende manier over het belang van gevoel.

Niets zo praktisch als een goede theorie
“In mijn eerste maanden als lector heb ik gemerkt dat er dringend behoefte is aan een kader voor duurzame ontwikkeling. Als theoretisch kader neem ik de gelaagdheid van onze werkelijkheid, uitgewerkt in de Logica van het Gevoel van Arnold Cornelis (1996). Deze theorie omvat factoren die ik bij veel andere theorieën en managementmodellen mis. Zoals de factor tijd, toch niet onbelangrijk als het gaat om ontwikkeling. Verder speelt gevoel een belangrijke rol, de gelaagdheid van onze werkelijkheid komt tot zijn recht en onbewuste en lichamelijke aspecten van mens zijn worden meegenomen. Deze theorie is op alle niveaus van organiseren toe te passen en biedt een kapstok voor interventies gericht op (organisatie)ontwikkeling. Die combinatie ben ik nog niet bij een ander model voor de werkelijkheid tegengekomen”.

De Logica van het Gevoel is een kennistheorie, een filosofie over hoe leren van mensen zich ontwikkelt. Cornelis spreekt van het ontwikkelen van stuurvermogen. De kern van deze theorie is de gelaagdheid van onze werkelijkheid. Die gelaagdheid bestaat uit kennis om met onze omgeving om te leren gaan, om tot bloei te komen. Cornelis noemt deze lagen stuursystemen. Het gaat dus om het leren denken in drie stuursystemen die niet met elkaar verward mogen worden. We bouwen deze stuursystemen achtereenvolgens op, om onzekerheid weg te nemen. Arnold Cornelis noemt dit onze emoties stabiliseren. Het gaat om de volgende drie stuursystemen:

1. Het Natuurlijk Systeem om angst weg te nemen
2. Het Sociaal Regelsysteem om boosheid weg te nemen
3. Het Communicatief Zelfsturingssysteem om verdriet weg te nemen

Tonnie Van der Zouwen gaf bij bovenstaand stuk al aan dat het slechts een tipje van de sluier is en dat het beknopt weergeven erg lastig is. Wij weten dat ze deze theorie heel praktisch heeft uitgewerkt en in goed begrijpbare taal de koppeling maakt met samenwerken in de huidige tijd, waar zij in het bijzonder de uitdaging van co-creatie ziet. Op de Basisdag spits ze haar inleiding toe op de logica van het gevoel en het ontwikkelen van co-creatie. Het doel daarvan is een grotere bewustwording, meer mogelijkheden leren zien en daar zinvol vorm aan geven.

Wil je mee in gesprek?
Kom dan 28 maart naar de Basisdag: Samenwerken, maar dan anders van de School voor Samenwerken. Of schrijf je in voor de hele workshop Samenwerken en de Logica van het Gevoel (deze datum is nog niet bekend)