19 Feb

Door

RIVM als voorbeeld op grootste Rijnland Praktijk Festival

February 19, 2018 | By |

“Als je alles wilt veranderen dan moet je overal beginnen.”

Zo luidt het motto bij het grootste Rijnland Praktijk Festival van Nederland. Dat kan, maar aan de bron beginnen levert meer op dan aan de monding van de rivier. Het veranderen van onze gewoonte tot discussie en overtuigen in een voorkeur voor dialoog, is voor het welslagen van het Rijnlandse denken en doen van essentieel belang.

Rijnlands denken en doen vraagt om een dialoogcultuur. Kan dat wel in de huidige praktijk? Levert dialoog genoeg op? Duurt het niet te lang? Onze gebruikelijke gespreksstijlen, discussie en overtuigen, belemmeren Rijnlands samenwerken. Het gaat immers om samenwerken met oog voor elkaars en voor gezamenlijke belangen. Samenwerken op basis van gelijkwaardigheid, met vertrouwen en in verbinding. Om ruimte geven aan vakmanschap en om de regie van professionals die synergie zoeken. Wanneer je traditionele structuren, hiërarchie en vaste taakverdelingen loslaat, wordt je gespreksstijl de ruggengraat van de samenwerking. Het praktiseren van de dialoog is dan kritische succesfactor. Mooi voorbeeld zien we bij het RIVM, een organisatie met ruim 2000 medewerkers.

Al meer dan honderd jaar staat deze organisatie op de bres voor een gezonde bevolking in een gezonde samenleving. Ook tijdens onze gebruikers oriëntatie voor hun interim pool werd weer eens duidelijk wat dat betekent. Het gaat om vraagstukken over infectieziekten, vaccinaties, leefstijl, voeding, milieu en veiligheid. De complexiteit, dynamiek en tijdsdruk is vaker ongekend en zie je onder meer terug in het nieuws. Interactief communiceren zowel intern als met partners, stakeholders, burgers rond gevoelig onderwerpen is dagelijkse kost.

Sinds 2014 zet het RIVM de dialoog heel bewust in. De RIVM academy, beste bedrijfs academy van 2017, vervult daar een belangrijke rol in. Op uitnodiging van ons zal Marjan Soudant, coördinator van deze ​Academy, hierover vertellen op het Rijnland Praktijk Festival op 24 april 2018. Wat gebeurt er als je bewust de dialoog inzet om verder te komen? Krijgen professionals in de organisatie daadwerkelijk meer regie? Ontstaat er verbinding en synergie? Hoe bevorder je de dialoog?
In het tweede gedeelte van de workshop sta ik met deelnemers stil bij vragen als: Wat als wij in onze teams, organisatie en samenwerkingsverbanden meer dialoog willen? Wat helpt en wat belemmert dan? Wat zijn dan haalbare eerste resultaten? Ik geef inzicht in de werking van de STAP-dialoog en de ondersteunende samenwerken app.

“De STAP-dialoog geeft handen en voeten aan het Rijnlandse denken. De methode stelt in staat om grootschalig te luisteren; direct ongefilterde informatie van medewerkers te betrekken bij issues die spelen in een organisatie.”  (Jaap Peters)

Kijk hier voor meer informatie over het Rijnland Praktijk Festival.