08 Sep

Door

Dialoogtheater, ervaar de resultaatgerichte dialoogcultuur!

September 8, 2016 | By |

Een dialoog wordt ook wel eens een goede discussie genoemd :)

Nog steeds is de meest gebruikelijke communicatiestijl in de samenwerking discussie, debat of overtuigen. Terwijl veel mensen weten dat de dialoog beter werkt. Je begrijpt elkaar dan beter, je ontwikkelt samen ideeën, komt sneller voorruit. Om de werkelijke deelname aan samenwerken te verhogen, helpt de resultaatgerichte dialoog. Met deze dialoog werk je aan een gemeenschappelijke focus, aan persoonlijke verbinding met het doel en met elkaar  en tevens aan synergie, 1+ 1 wordt dan echt 3. Dit zijn kenmerken van een resultaatgerichte dialoogcultuur. Met dialoogtheater ontdek je zelf, samen met collega’s, de resultaatgerichte dialoog. Je wordt je bewust van de benodigde vaardigheden en ervaart de voordelen van een dialoogcultuur.

Goed samenwerken betekent ook dat je bereid bent verschillen met andersdenkenden te overbruggen. Met dialoogtheater onderzoek je ideeën van anderen, vergelijkt ze met je eigen ideeën en je maakt zelf en samen keuzes. Je ontdekt met elkaar welke belangrijke vragen steeds weer terug komen bij samenwerken, omdat de situatie en de doelen voortdurend veranderen. Omdat ieder dan weer andere beelden kan hebben. Je ervaart bovendien wat het verschil is tussen het gebruik van dialoog of discussie. Je komt zo samen een goede stap verder. Dialoogtheater is laagdrempelig, veilig en krachtig.

Voor het dialoogtheater. In het dorp staat één fabriek. Alle medewerkers kennen elkaar goed. Ook buiten het werk komt men elkaar regelmatig tegen. De sfeer wordt collegiaal en productief genoemd. Iedereen heeft het beste met “zijn” fabriek voor. Het onderhoudsteam wil dan ook nìet klagen, maar toch … samenwerking met de productieafdelingen is nìet optimaal. De machines staan vaker stil voor reparatie dan voor onderhoud. De productieteams snappen er niets van.

Voor elke groep speelt het dialoogtheater een eigen verhaal. Soms een symbolisch verhaal, soms heel dicht op de eigen werkelijkheid, maar altijd als spiegel van de situatie van het publiek. Marcel vertelt en speelt. Parisa is de Moderator, die samen met het publiek regisseert.

Het dialoogtheater stimuleert het publiek samen de regisseursrol op te pakken. Een goede regisseur is betrokken en heeft overzicht. Hij moet de spelers begrijpen, weten wat hen drijft, hoe ze het doen, wat zij belangrijk vinden. Hij moet zich ook kunnen verplaatsen in het publiek, de buitenstaanders, die met zo’n verhaal / situatie te maken krijgen (collega’s, klanten en andere zgn. stakeholders). Hij moet vooral vragen durven stellen: over de situatie, de spelers, het publiek en over zichzelf en zijn eigen bijdrage.

Tijdens de voorstelling helpt Parisa je vragen te stellen. Zij prikkelt, doet suggesties, schuurt en ontregelt, verrast, grijpt zelf in het verhaal in. Ze helpt jou en anderenin het publiek om in te grijpen en te ontdekken wat je samen kunt leren, welke consequenties dat het heeft, welke (onzichtbare) meningsverschillen er toch nog blijken te zijn. Als dat nodig is, is ze bereid het toneel op te gaan om met Marcel een scenevariant uit te spelen of met hem van rol te wisselen. Dan is zij opeens de verteller / acteur en Marcel de moderator.

Na het dialoogtheater. Voor het eerst in vijftien jaar gingen de verschillende fabrieksteams werkelijk de dialoog aan. Over wat productieteams van een onderhoudsteam verwachtten en vice versa! Wat belangrijk was in een vol-continu bedrijf. Dat onderhoud geen bedreiging was, maar een goede ondersteuning kon zijn van de productie. Goed onderhoud voorkomt onnodige reparaties, productieverlies en verloren werkuren. Als je maar goed overlegt en afstemt, kortom de dialoog aangaat.

Parisa Amin en Marcel van der Polvormen samen de Truebadoors. Zij treden op als een hecht op elkaar ingespeeld team om situaties voor te spelen, vragen uit het publiek naar boven te halen en mensen te stimuleren de dialoog met elkaar aan te gaan. Ze werken samen met het netwerk van de STAP-dialoog. Als geen ander zijn zij in staat de beleving van de resultaatgerichte dialoog te stimuleren. Zij zorgen gericht voor uitwisseling van beelden rond Situatie, Taak, Accenten/acties en Prestatie en het beleven van de kracht, die van deze ordening uitgaat. In combinatie met praktische hulpmiddelen kan het dialoogtheater worden ingezet als belangrijke stap naar duurzame cultuurverandering. Naar een cultuur waarin de kracht van de resultaatgerichte dialoog wordt ingezet. Waar samen betekenis geven, vertrouwen ontwikkelen en delen bewust wordt opgeroepen om in een prettige sfeer tot prestatie te komen.


Wil je meer weten?

  • bel met 0343-597710 of
  • mail naar info@stapdialoog.nl
  • of laat hier je gegevens achter
    Wij bellen je dan z.s.m. terug