24 May

Door

Directeur ZiNkraamzorg focust op integraal samenwerken

May 24, 2016 | By |

Integrale zorg is veel meer dan integrale bekostiging

Bianca Visser, directeur ZiNkraamzorg, koos ervoor om na haar MT ook de regionale teams te ondersteunen met de STAP-dialoog: 
“Als de focus verschuift van integrale kraamzorg naar integrale bekostiging, dreigen we te vergeten waarvan we zijn. Voor dat je het weet, zijn we alleen bezig met structuren en procedures om de integrale bekostiging te regelen zoals de regering dit vraagt. Als MT moeten we onze 450 medewerkers helpen om samen verantwoordelijkheid te nemen voor het verbeteren van het proces van integrale kraamzorg. Daarom denken we na over “Samen flexibel vormgeven aan effectiviteit”. Bewust onze toegevoegde waarde leveren.”

Wat vraagt om extra aandacht?
“De aandacht op de juiste dingen richten is complex geworden. Op ieder niveau dreigen we in de kraamzorg uit het oog te verliezen waar het echt om gaat. Het begint met de politiek die, als ik het kort door de bocht zeg, de focus op integrale geboortezorg heeft ingeruild voor eenzijdige aandacht voor integrale bekostiging. Een betere integrale geboortezorg betekent hogere kwaliteit met bijvoorbeeld aandacht voor het verder terugbrengen van babysterfte. Dan zoek je als ketenpartners synergie om je gemeenschappelijke zorgdoel te realiseren. Dat is mooi, wie wil dat niet? Natuurlijk met oog voor kosten. Maar wanneer je kijkt naar wat er echt gebeurt dan ligt het accent nu op het inrichten van de integrale bekostiging. Niet het integraal samenwerken, maar de juridische constructies waarbinnen bekostiging geregeld kan worden staan op de agenda. Het effect op de zorg van samenwerken binnen nieuwe structuren komt niet aan de orde.”

“Met mijn MT waak ik ervoor dat we intern worden meegezogen in diezelfde vergissing. Het moet gaan om het leveren van prima zorg en daar kom je het best toe als je integraal samenwerkt. Ons STAP-dialoog proces heeft ons daar meer bewust van gemaakt.”

Hoe kwam je tot het besluit de resultaatgerichte dialoog in te zetten?
“Wij hadden al een tijd de indruk dat we met elkaar meer de voordelen van samenwerken moesten zoeken in plaats dat ieder maar druk is met zijn eigen regio. We zijn niet voor niets een grote organisatie. Schaalvoordelen ontstaan door goed samenwerken. Nadat één van de regiomanagers met haar team de STAP-dialoog had gedaan en ik hoorde hoe dit haar team zowel met elkaar als met het doel verbinding gaf, besloten we als MT hetzelfde proces in te stappen.”

Wat heeft het je tot nu opgeleverd?
“De sessies met het MT versterkten het inzicht dat er ruimte nodig is om als ondernemer in de regio lokaal doelen te stellen. Verder dat we niet de structuur moesten veranderen, maar meer moesten focussen op het proces; ontwikkelen wat nodig is om de ruimte ook daadwerkelijk in te vullen. Zoals John zegt: “Wanneer ruimte die gegeven wordt niet wordt ingevuld, dan ontstaat leegte.”

“De STAP-dialoog heeft ons als MT geholpen om in eerste instantie intern concreter te worden en een basis te leggen waarop we meer discipline kunnen ontwikkelen. Waar ik persoonlijk erg blij mee ben is dat we met een helder doel voor ogen naar elkaar transparanter zijn en meer kwetsbaarheid tonen. We hebben ieder voor zich een ontwikkel uitdaging om binnen de gegeven context succesvol te zijn. Als directeur wil ik me meer toeleggen om ruimte te geven voor lokaal ondernemerschap en medewerkers meer te laten focussen op het formuleren en behalen van doelen binnen deze ruimte.”

“Het is voor ons logisch om dat proces door te trekken naar de coördinatoren in de regio. Onze coördinatoren zitten als een spin in het web. Zij zijn belangrijk voor die integrale samenwerking zowel intern als extern gericht. Wij hebben een organisatie uitgedacht waarbinnen coördinatoren de ruimte hebben om flexibel klanten te bedienen. Die ruimte kan beter gebruikt worden als we bij wat we doen scherper in beeld hebben wat het effect moet zijn en we ook vaker over dat effect in gesprek zijn. We willen ze helpen dit samen meer bewust na te streven bij verschillende klanten en ketenpartners: verloskundigen, kraamverzorgenden,  collega’s, etc. Met de STAP-dialoog worden er nu regionale doelen gekozen rond het thema “Samen flexibel vormgeven aan effectiviteit”. Ik ben heel nieuwsgierig welke rode draden over het totaal gezien naar voren komen!”

“Met een dergelijke bottom up benadering kan je als MT echt laten zien dat we samen flexibel aan effectiviteit werken. We kunnen dat beter faciliteren en stimuleren.”