09 Mar

Door

Docententeam onder tijdsdruk toont moed door eerst te investeren in samenwerkend vermogen

March 9, 2015 | By |

Veiligheid en Defensie College ROC Midden Nederland

Afgelopen najaar gingen STAP-dialoog begeleiders Frank Goijarts en Rolf Boertien aan de slag met team Handhaving, Toezicht, Veiligheid en Politie van het Veiligheid & Defensie College in Nieuwegein.

Dit relatief nieuwe team stond voor de uitdaging om onder tijdsdruk samen een nieuw lesprogramma vorm te geven. Ondertussen bood het uitvoeren van het bestaande lesprogramma weinig ruimte voor onderling overleg. Het team koos ervoor om eerst te werken aan de kwaliteit van de onderlinge samenwerking en op basis van dat fundament door te bouwen aan de invulling van docentschap 2.0. Écht een klus voor de STAP-dialoog.

In vier korte bijeenkomsten naar nieuw elan
In de periode september – december 2014 organiseerden we vier teambijeenkomsten van twee tot drie uur. In de eerste werd in onderling overleg het thema gekozen: “Samen werken aan een resultaatgericht en zelfsturend team”. In de drie bijeenkomsten daarna deelden de teamleden concrete beelden over hun samenwerking. Met behulp van hun laptop maakten ze eerst hun individuele beeld. Vervolgens ging men onder begeleiding aan de slag met vragen als: “Wat zit mee? Wat zit tegen? Wat verstaan we zelf onder succes en wat vraagt dat van ons en onze leidinggevenden? De laatste bijeenkomst is gebruikt om de oogst te delen en af te stemmen met de afdelingsmanager.

Context en opbrengst
Met de goede wil en betrokkenheid bij de leerlingen en het vak zit het wel goed; de uitdaging zit in het doorontwikkelen naar een zelfsturend en professioneel team dat gelijkwaardig in gesprek is met het MT. De hectiek van alle dag maakt dat hier veel energie in gaat zitten. Daardoor komen zaken voor de langere termijn niet altijd aan bod. Samen met het team zijn we op zoek gegaan naar ruimte. Ruimte om zelf meer stuur op de eigen prestaties te krijgen. Ruimte om de juiste zaken te vragen van het MT. Ruimte om te groeien naar een zelfsturend team.

“Binnen de perken zijn de mogelijkheden even onbegrensd als daarbuiten”

Met behulp van de STAP-dialoog zien we dat het team zichzelf verandert. Van individuen die vooral willen voldoen aan externe verwachtingen naar een team. Een team dat in gesprek met het MT en naar elkaar toe een meer realistische prestatie formuleert. Dat heldere afspraken maakt over verwachtingen over en weer. Een team met samenwerkend vermogen.

Blanche Streppel, docent/ontwikkelaar in het team en initiator van de bijeenkomsten:
“Ik maakte kennis met de STAP-dialoog op een cursusdag in Doorn en zag dat dit ons in hoog tempo bij elkaar kon brengen. Het is heel goed om met de STAP-dialoog eerst stil te staan bij het proces om daarna naar de inhoud te gaan. Overleg over leerlijnen en integrale benadering van lessen gaat nu in het team veel beter. We hebben meer verbinding met elkaar gekregen.”

“Het gaat goed met ons! We zijn net begonnen aan het schoolbrede traject van Stichting Leerkracht en ik denk dat het heel goed was dat we een gezamenlijk voortraject hebben gedaan.”

 

ROC MN samenwerkenAchtergrondinformatie
Het Veiligheid & Defensie College biedt verschillende veiligheidsopleidingen: van het beroep beveiliger tot handhaver toezicht en veiligheid. Docenten passen de beroepspraktijk in de lessen toe door nauw samen te werken met het bedrijfsleven, gemeenten, politie en defensie. Zo leren studenten hoe ze calamiteiten kunnen voorkomen en altijd een oogje in het zeil kunnen houden.