17 Jul

Door

Politie Utrecht Stad: Aandacht voor Mentale Weerbaarheid van achterhoofd naar voorhoofd

July 17, 2014 | By |

Nu, negen maanden ná de STAP-dialoog…

Johan van Renswoude, politie Midden Nederland, districtschef Utrecht stadzette de STAP-dialoog in om de opbrengst van de trainingen Mentale Weerbaarheid te borgen in de dagelijkse praktijk. Na afloop van het traject, oktober verleden jaar, was hij tevreden over de opbrengst.

Is hij dat negen maanden later nog?
Hij bevestigt: “Over de hele linie heeft de STAP-dialoog voldoende opgeleverd en zijn zowel de portefeuillehouder, Charles van Amerongen, als ik tevreden over het effect van de STAP-dialoog”.

Maar niet alle acties zijn uitgevoerd?
“Wat dat betreft hebben we als MT ook wel geworsteld met de tijd, de prioriteit. We moesten wat laten liggen, niet alleen voor wat betreft dit onderwerp. Mijns inziens hebben we mede door de STAP-dialoog goede keuzes gemaakt en is het thema expliciet op de agenda gekomen en niet meer weg te denken, ondanks alle reorganisatie perikelen bij de politie.”

Wat is je algemene indruk?
“Mentale weerbaarheid heeft in de organisatie ook nu nog steeds de aandacht die het verdient. Er zijn en worden belangrijke activiteiten ontwikkeld rond het onderwerp. Het gaat misschien allemaal niet zo snel als we aan het slot van het traject bedacht hadden, maar er is nu daadwerkelijk sprake van aandacht voor mentale weerbaarheid in de dagelijkse praktijk.

Een mooi, nou ja mooivoorbeeld is een recent schietincident. De vanzelfsprekendheid waarmee in de afwikkeling van dat incident de mentale weerbaarheid aandacht heeft gekregen, stemt mij tot grote tevredenheid.

Het is niet zo dat wij nu denken dat er niets meer kan zonder de STAP-dialoog, maar mede dankzij deze methode zijn wij er in korte tijd in geslaagd de aandacht voor mentale weerbaarheid van het achterhoofd naar het voorhoofd te brengen en vast te houden.”