08 May

Door

Focusing – een manier om met je hele lijf te kiezen

May 8, 2014 | By |

STAP-dialoog partner Ria van Hage aan het werk

Op de inspiratiemiddag van afgelopen vrijdag liet collega Ria van Hage ons in haar keuken kijken. Zij is geschoold in Focusing en vertelde daar iets over en liet ons ervaren tijdens een workshop wat Focusing (ook wel Focussen genoemd) is en hoe dit in alle begeleidingsvormen kan worden geïntegreerd.

Focusing is ontwikkeld door Eugene T. Gendlin, een Duits-Amerikaanse filosoof en psycholoog, die na onderzoek met Carl Rogers (client-centered psychotherapy) vaststelde dat mensen die het snelst in positieve zin veranderen in zichzelf op zoek gaan naar antwoorden. Naar de diepere betekenis van iets van een ‘felt sense’, iets wat je voelt en waarneemt in je lijf, dat impliciet aanwezig is maar nog niet expliciet gemaakt is.

In deze tijd, waarin niets meer bij het oude lijkt te blijven en we te maken hebben met werkelijk overal schuivende panelen, is het lastig om voor jezelf de volgende stappen in je leven te ontdekken en uit te vinden. We pogen bij te blijven in deze wereld, waarbij we graag onszelf willen blijven begrijpen en natuurlijk de mensen met wie we ons verbonden weten. We zoeken nieuwe wegen. We zoeken naar betekenis. Constant op zoek naar een basis in onszelf van waaruit we onszelf kunnen voeden. Je lichaam geeft hiervoor veel informatie.

Focussen is het richten van aandacht op wat er lijfelijk in je omgaat, wat ervaarbaar is. Er zijn nog geen woorden voor, maar je vermoedt of weet dat daarbinnen iets is wat te maken heeft met je leven. Sommige mensen hebben deze vorm van aandacht geven, dit naar binnen luisteren, van nature; de meesten van ons moeten zich dit (opnieuw) eigen maken. Focussen kan ons helpen om te reflecteren op onszelf en wat er met ons gebeurt. Het helpt ons een weg te vinden in onze verwarrende leefwereld. De basis is dat onze hersenen en ons lichaam veel meer informatie bevatten dan direct voor ons beschikbaar is. We zijn ons slechts bewust van een klein fragment van wat we ten diepste weten. En we kunnen dat ‘diepere weten’ aanboren en welkom heten en er vervolgens in het volle bewustzijn mee verdergaan in ons leven. Stapje voor stapje…

Alle STAP-dialoog begeleiders kunnen reflecteren op zichzelf en hun eigen proces. Een begeleider moet weten hoe hij in zijn vel zit en hij moet van zichzelf weten hoe hij tegen de groep aankijkt die hij begeleidt. Pas dan kun je mensen helpen om te reflecteren. Begeleiders werken vanuit hun eigen bewustzijn. Gebruiken zij ook de informatie die in hun lichaam beschikbaar is?

Ria liet ons ervaren hoe focussen werkt. Om zelf Focussen te oefenen, kun je terecht op de volgende website: http://www.focusing.org/neder.html#zesstappen

Als je meer over Focussen zou willen weten en/of een training zou willen volgen, kun je terecht bij www.i-focus-school.nl, Ria’s website.