02 Oct

Door

Innovatie bij Oorlogsgravenstichting

October 2, 2015 | By |

Na 67 jaar past OGS haar missie aan

“We moeten inspelen op een veranderende maatschappij.” Daar begon Gel Flieringa, directeur van OGS, zijn verhaal mee toen ik hem vroeg naar de uitdagingen waar zijn organisatie mee geconfronteerd wordt. Hoe doen zij dat? Flieringa koos voor de STAP-dialoog.

Waar wordt de STAP-dialoog voor ingezet?
OGS zette de STAP-dialoog in als interventie om met de medewerkers los te komen van oude werkstructuren. Maar ook om richting en invulling te geven aan nieuwe doelstellingen. “‘Het kon niet meer zoals het altijd ging.” Flieringa legt uit dat het belang van goed onderhouden graven voorheen een vanzelfsprekendheid was. De generatie na de tweede wereldoorlog hadden allemaal wel iemand verloren aan de oorlog. Bij hen leefden er beelden en verhalen rondom de oorlogsgraven. “Nu is dat anders”, legt Flieringa uit. “Het is nu onze uitdaging om beelden en verhalen bij deze graven aan de samenleving over te brengen en ervoor te zorgen dat ook jongere generaties verbinding kunnen maken met de geschiedenis daar omheen.”

Gaat het om innovatie of is het verbeteren?
“Verbeteren is voor mij zoiets als het bestaande proces aanvullen. Daar was het ons niet om te doen. Wij wilden met de STAP-dialoog bereiken dat er binnen de hele organisatie een nieuwe zienswijze ontstaat op waar wij mee bezig zijn. Het begint met het einddoel. Wanneer de medewerkers zich hieraan kunnen verbinden, ontstaat de betrokkenheid en focus om samen uit te werken wat nodig is om ons doel te realiseren.”

Met elkaar beelden ontwikkelen
Gel Flieringa vertelt dat het proces wat zij met de STAP-dialoog doormaken invloed heeft op het werk van alle medewerkers. Dat geeft ook gelijk het belang aan om alle medewerkers hierin mee te krijgen. Flieringa zegt: “Medewerkers moeten weer gaan nadenken over de vraag waarom het zo belangrijk is dat zij doen wat zij doen? Dit stimuleert hun betrokkenheid, maar leidt er vooral toe dat zij zich goed kunnen verbinden aan het gezamenlijke doel. Om dit samen op te pakken, helpt het enorm dat onze medewerkers hun werk met hart en ziel doen en het eervol en mooi werk vinden. Toch hebben we het 67 jaar op dezelfde manier gedaan en houden werknemers graag vast aan oude normen en waarden. Vroeger deden we het goed. Na de inzet van de STAP-dialoog doen we het met een andere focus. Medewerkers moeten weten en ervaren waarom de focus anders is om zich goed te kunnen verbinden en dat realiseer je alleen wanneer zij in deze verandering worden betrokken.”

Opbrengst van de STAP-dialoog
“We worden steeds meer een team dat gezamenlijk iets wil bereiken.” Mooie woorden van Flieringa, maar hoe ziet dat er dan uit? Flieringa legt uit: ”Het heeft geleid tot een ander soort leidinggeven. Voorheen stuurde ik veel op individuele taken. Dat doe ik nu veel minder. Ik geeft medewerkers de vrijheid om zelfstandig aan het einddoel te werken. Hierbij is het wel van cruciaal belang dat we dit einddoel helder hebben en houden. Ik blijf dit duidelijk communiceren, want duurzame gedragsverandering zit ‘m vaak ik de herhaling, ook voor mezelf. Voor de medewerkers is het de uitdaging om helder te hebben hoe zij aan hun taken willen werken. Wat ook een belangrijke opbrengst vormt is het toenemende vertrouwen onder elkaar. We komen vaker en doelmatiger bij elkaar wanneer het niet goed gaat, we gaan hierover in gesprek en geven elkaar feedback. Het werken met de STAP-dialoog heeft het onderwerp “vertrouwen” bespreekbaar gemaakt. Hierdoor krijg je samen zicht op de onderstroom in de samenwerking. We hebben nu een breed gedragen besef dat ook aan deze onderstroom gewerkt moet worden.”

Hoe verder?
“Het zal de aankomende tijd een doorlopend proces zijn om alles wat we hebben geleerd in de praktijk toe te passen. We zijn er nog niet, maar hebben wel de juiste inzichten en handvatten om er te komen. We zullen daar samen én ieder voor zich, echt werk van moeten maken om de investering volledig tot zijn recht te laten komen. Ik ben zeer tevreden met het fundament waarop we nu zelf verder moeten bouwen.”

Het filmpje Ereveld vol leven geeft een mooi beeld van de vernieuwde missie van OGS.