30 Jan

Door

Inspirators over het Studiner

January 30, 2014 | By |

Ir. Paul Bessems

paul bessems 158x116 samenwerken“Wanneer je mensen in een kooi zet (controleert) moet je niet raar opkijken wanneer ze zich als een dier gaan gedragen (wantrouwen). Het systeem van management kapitalisme (Taylor, Ford) is er sinds het begin van de 20e eeuw op gericht de wispelturige mens uit te sluiten van het consumptie- en productieproces.

Wanneer we samen vertrouwen willen ontwikkelen zullen we eerst de deur van de kooi open moeten zetten. Je kunt een dier pas vertrouwen dat deze de kooi niet verlaat, wanneer je de deur openzet.”

Ir. Paul Bessems is organisatiekundige en schrijver. Noemt zich samenwerkspecialist. Hij is stichter van Weconomics en pleit in zijn gelijknamig boek Weconomics voor het vervangen van verkoop & concurrentie door waardecreatie & samenwerking en voor samenwerkend organiseren.

Guido van de Wiel

Guido van de Wiel samenwerkenHet recept
Men neme tien tafels met daaraan mensen die zowel OR als bestuurder vertegenwoordigen. Men vult deze aan met professionele begeleiders en auteurs als voedsel voor de geest. Zorg daarnaast voor eerlijke en heerlijke gangen. Serveer deze met mooie, biologische wijnen. Bouw een gestructureerde dialoogvorm in. In dit geval de STAP-dialoog: Situatie, Taak, Accenten en Prestatie. Stel tenslotte als gezamenlijk thema “vertrouwen” vast, waarlangs de avond zal verlopen en men heeft de ingrediënten voor een zogenaamd Studiner. Verschillende gangen, verschillende smaken.

Guido van der Wiel is hoofdredacteur van het platform Duurzaam Nieuw Organiseren en eigenaar van Wheel Productions, een bedrijf dat zich toelegt op storytelling in organisaties. Hij schreef ook (mee aan) boeken als Organiseren en HR in 2025, Innoveerkracht. In 2010, 2012 en 2013 is hij genomineerd als Trendwatcher of the Year.

Nol Groot

Nol Groot 158x116 samenwerken“Ik heb een genoeglijke en boeiende avond gehad en hoop dat jullie dat gevoel delen. Mijn oratie van een paar jaar geleden. Hierin ga ik dieper in op vertrouwen als kenmerk van de verbeterde prestaties in een organisatie en welke benaderingen dat idee kunnen ondersteunen.”

Prof. dr. Nol Groot: Hoogleraar aan de Open Universiteit. Door de Universiteit van Hertfordshire (UK) is aan hem de titel ‘Doctor of Management’ verleend. In Zelforganisatie en leiderschap, een uitdagende paradox stelt Nol Groot dat standaard managementoplossingen voor vraagstukken, die op verbetering van de organisatie zijn gericht, niet bestaan. Wel andere ervaringen en inzichten.

 Adriaan Bekman

adriaan-bekman 158x116 samenwerken“Het reflectieve gesprek leidt tot input, gezamenlijke inspiratie en wilskracht en dit helpt alle betrokkenen in hun eigen rol nieuwe stappen te maken. Hier past niet een gezamenlijk actielijstje als resultaat.”

Dr. Adriaan Bekman is Lector Stenden Hogeschool en oprichter IMO. Hij wil met zijn boek De taal van de Ziel helpen onze innerlijke wereld bewust uit te drukken in organisaties en gemeenschappen waar we werken of anderszins verkeren.

Truus Poels

truus-poels samenwerken“Het was een verfrissend concept om met medezeggenschap en bestuurders een constructieve dialoog te hebben, waarbij concrete ideeën om huidige en toekomstige situaties met meer vertrouwen de uitkomst waren.

Na de dialoog bleek dat ook organisatieritme in de vorm van duidelijke accenten een meerwaarde hebben: als je aangeeft dat een concept met fasen werkt is het handig om te weten welke deze fasen zijn.”

Dr. mr. Truus Poels is een zeer ervaren HR- en verandermanager. Ze richtte in 2008 het Innovatieplatform Ritmiek van Organisatieverandering op en schreef o.a. Praktijkboek Organisatieverandering en organisatieritmiek