20 Jan

Door

Krap budget? ESF subsidie!

January 20, 2015 | By |

ESF subsidie bij inzet STAP-dialoog

Een van de kaders van het Europees Subsidie Fonds richt zich op de bevordering van duurzame inzetbaarheid. Duurzaam inzetbaar zijn werknemers die nu en in de toekomst gezond, gemotiveerd, competent en productief aan het werk kunnen zijn.

Een ESF subsidie wordt verstrekt op het inschakelen van extern advies dat bijdraagt aan één of meerdere van onderstaande thema’s. STAP-dialoog partners leveren hierop expertise en kunnen op meerdere thema’s ook de digitale STAP-dialoog inzetten.

  • Bedrijfsscan of organisatiescan
  • Periodiek onderzoek duurzame inzetbaarheid werknemers
  • Gezond en veilig werken
  • Leercultuur voor werknemers
  • Aanpassen organisatie van het werk
  • Interne en externe mobiliteit
  • Flexibele werkcultuur
  • Arbeidstijdenmanagement

Wilt u meer weten over één of meerdere van deze thema’s? Wij delen graag onze ervaring met het aanvragen van subsidie en helpen wij u met een oriëntatie op een aanpak.