21 Jan

Door

Marijke Markus, adviseur en procesbegeleider in onderwijs, kiest voor de STAP-dialoog

January 21, 2015 | By |

Marijke Markus over haar eerste ervaring met de STAP-dialoog bij expertisecentrum Kans van de Stichting Gewoon Speciaal. 

Waarom kies jij als adviseur voor de STAP-dialoog?

De STAP-dialoog is een leuke en effectieve methode om snel met een groep over welk thema dan ook tot inzichten, resultaten en afspraken te komen. Als ervaren procesbegeleider was ik bij de eerste kennismaking met de STAP al onder de indruk van de hit-en de shitlijst. De vragen die gesteld worden nodigen deelnemers uit om het onbespreekbare bespreekbaar te maken en met elkaar te delen. Ook de mensen die normaliter hun mond houden dragen bij. De STAP-dialoog realiseert transparantie in organisaties doordat iedereen individueel wordt uitgenodigd om zijn/ haar ik-beeld te formuleren over het samenwerkingsthema dat aan de orde is te geven. Vanuit deze IK-beelden worden rode draden afgeleid waarin iedereen zich kan én moet herkennen. Een mooie manier om betrokkenheid en draagvlak te realiseren. Iedereen denkt mee en stemt in met de rode draad die op dat moment geformuleerd wordt. Ideevorming, meningvorming en besluitvorming vinden zo op een efficiënte en effectieve manier plaats. Gelijktijdig tijdwinst en draagvlak.

Welke ervaringen in het onderwijs sterken je in deze keuze?

In het onderwijs kan nog veel verbeterd worden als het gaat om het maken van afspraken op teamniveau. In veel teams waar ik processen begeleid spelen thema’s op het gebied van communicatie een rol. Teamleden zijn voorzichtig als het om open communicatie gaat. Vaak blijven zaken onder de tafel.Als deze in alle openheid besproken zouden worden en er transparantie gecreëerd wordt komt dit ten goede van de leerlingen, en de studenten en hun resultaten. Open communicatie waarbij ieder teamlid respectvol met de ander communiceert en er duidelijke afspraken gemaakt worden waar iedereen zich aan houdt is een mooie uitdaging! Natuurlijk is het hierbij wel van belang dat je onderwijs kunt geven dat past bij jouw visie en waarden. Dan sta je met passie en met vitaliteit voor de groep en kun je een voorbeeldfunctie hebben!

Waarom werd de STAP-dialoog bij KANS ingezet?

De kerngroep van Kans wil als expertisecentrum in het speciaal basisonderwijs samen de dienstverlening meer op de kaart zetten. Zij willen (meer) ondernemend gedrag gaan vertonen en hebben dit met de STAP-dialoog in beeld gebracht. Dat betekent dat zij samen het toekomstbeeld (prestatie) van KANS hebben beschreven, de dienst-markt combinaties (aanbod) in beeld hebben gebracht, de acties voor de PR & marketing hebben beschreven en dat er bewustzijn is ontwikkeld voor de persoonlijke actie-en ontwikkelpunten om het beschreven resultaat te realiseren. Daarvoor is een hit-en shitlijst gebruikt.

Hoe zag je de STAP-dialoog bij Kans functioneren?

Tijdens het hele proces zag ik van alles gebeuren bij de deelnemers. Er ontstaan inzichten, bewustzijn ontwikkelt zich en er vindt een gerichte dialoog plaats. Het eerste resultaat is dat de deelnemers vanuit hun vooraf met de digitale STAP-dialoog gemaakte ik-beelden het gesprek aangaan om samen een gezamenlijk wij-beeld te ontwikkelen. Tegelijkertijd worden zij zich bewust van wat ondernemend gedrag van hen vraagt. Zo ontstaat zicht op ieders ontwikkelpunten.
Tijdens de STAP-dialoog bij KANS werd de HRM-cyclus geïntegreerd in de vorm van een spel. Dat maakte voor de deelnemers inzichtelijk waar zij energie in wilden stoppen om het geformuleerde wij-beeld inclusief resultaat te kunnen bereiken. Soms kwamen zij tot de conclusie dat nieuwe kwaliteiten aangetrokken moesten worden, soms kregen zij hun eigen ontwikkelpunten in beeld en soms kwam een deelnemer tot de conclusie dat het nieuw te ontwikkelen gedrag niet bij zijn/ haar persoonlijkheid past. Ze kregen op een praktische en leuke manier zicht op de HRM-cyclus en hoe deze kan worden benut bij het realiseren van het gezamenlijk geformuleerde resultaat.
Het integreren van de HRM-cyclus op deze manier is een waardevolle aanvulling in het onderwijs waar HRM nog wel wat meer aandacht mag krijgen.

En last but not least..….gedurende het proces van de STAP-dialoog werden ook nog eens een aantal concrete producten ontwikkeld die het geheel praktisch en bruikbaar maakte. Dus niet alleen reflectie en inzicht maar ook resultaat in de vorm van handig naslagmateriaal!