16 Jan

Door

MBO Amersfoort blikt terug op de STAP-dialoog

January 16, 2015 | By |

Samen werk maken van het delen van kennis en ervaring

Verleden jaar maakte Sjaak Vinke, directeur Techniek MBO Amersfoort, gebruik van de STAP-dialoog. Hij motiveerde het volgen van een STAP-dialoogtraject met zijn team als volgt:

“MBO Amersfoort en in het bijzonder de School voor Techniek in de markt zetten; concurrerend zijn; het vertrouwen van het bedrijfsleven behouden en waar het verloren ging weer terugwinnen. Hiervoor moet je kennis en ervaring delen. Een belangrijk thema voor ons. We moeten niet alleen staan voor kwaliteit en degelijkheid, maar ook voor samenwerken in en meebewegen met de branche.

We bespreken opleidingsplannen met het bedrijfsleven en maken ze op maat. Laatst was er een bedrijf in de metaal dat wilde dat wij ook elektrotechniek in de opleiding op zouden nemen. Dan voegen we dit toe. Je moet goed luisteren en je realiseren dat de wereld snel verandert. Dat betekent gevoel voor urgentie om wensen niet alleen te inventariseren, maar ook snel door te voeren. Dat kan alleen als je gericht kennis en ervaring deelt. Wij als leidinggevenden hebben hier een voorbeeldfunctie.“

De STAP-dialoog is bedoeld om gemeenschappelijke verantwoordelijkheid zelf zichtbaar te maken. Hierover was je na afloop tevreden. Hoe tevreden ben je nu?

“We zijn goed op gang geholpen. Je merkte al snel dat we in onze rol groeiden en dat is vooral in de functie van teamcoördinator belangrijk. In deze functie moet je laten zien dat je iets toevoegt aan je collega’s in je team, die hetzelfde werk en denkniveau hebben. Wij voelen ons allemaal persoonlijk verbonden en dat hebben we voor elkaar zichtbaar gemaakt.

Nu, na afronding van het traject, kunnen we concluderen dat we ongeveer 75% van de doelstelling gehaald hebben. Onze twee belangrijkste doelstellingen zijn gehaald; we hebben gemeenschappelijke draaiboeken en we hebben communicatieverbetering zichtbaar gemaakt. Het laatste mag nog wel wat meer, maar de vooruitgang is er zeker. Ook de doelstelling rond gedrag is zichtbaar. We gaan beter met tijdsdruk om en zijn meer bereid tot het elkaar aanspreken op gedrag. De STAP-dialoog heeft ons in korte tijd blijvend vooruit geholpen. Ik heb er goede herinneringen aan.”