13 Jan

Door

MT opleidingen KMSL stopt de thermometer in de samenwerking

January 13, 2016 | By |

Onderhoud van samenwerken in één middag

Jan Leendert Voetelink, hoofd opleidingen van de Koninklijke Militaire School Luchtmacht, reserveerde met zijn MT een middag om de onderlinge samenwerking te bespreken, hoewel hij hierover niet ontevreden was.

Tevreden! Waarom dan toch samenwerken op de agenda?
“Het ontwikkelen en onderhouden van de samenwerking gaat niet met regels en procedures, maar zit ‘m vooral in het gerichte gesprek. Regelmatig periodiek onderhoud vind ik gewoon noodzakelijk ook al ben ik tevreden over de samenwerking. De uitdaging is dan wel om niet ontevreden over te komen en tegelijk toch met diepgang concrete beelden uit te wisselen. Je moet vanuit de wetenschap dat het altijd wel beter kan, de aandachtspunten benoemen. Hoe goed je ook bent.”

Waarom nu met de STAP-dialoog?
“Samenwerken is voor mij de basis waarop innovatie tot stand komt. Dat geldt al bij operationele routine, maar in de overtreffende trap bij vernieuwen. Dan is het echt kritische succes factor no 1. En als Luchtmacht hebben we innovatie hoog op de agenda geplaatst. Onze mensen, de Luchtmachters, spelen hierin zelf een centrale rol. Met als leidraad ‘denken, durven, doen’ transformeren zij de organisatie, naar ‘CLSK 3.0’ (afkorting voor beleidsvisie van de Luchtmacht). Onze militaire school vervult daarin een sleutel positie, want wij leiden die Luchtmachter 3.0 op. Wij verzorgen zowel algemene militaire vorming en opleiding als technische scholing. Wij beschikken als school over circa 250 opleiders (staf en instructeurs) en geven jaarlijks circa 6000 diploma’s en certificaten af. We innoveren zelf en leveren tegelijk luchtmachters af die hierbij passen. Dat betekent dat we het samenstel van opleidingen integraal bekijken. We moeten weten waar opleidingsvernieuwing in de gehele keten zijn impact heeft. Daarvoor is het nodig dat je als MT elkaar goed weet te vinden;dat je overtuigd bent van de goede intentie van je collega wanneer er iets mis gaat. Dat moet kenmerkend zijn voor het vertrouwen dat je in elkaar hebt. We houden immers al samenwerkend de trein gaande en steken met vernieuwen tegelijk ook onze nek uit. Willen vernieuwen, dat is anders dan alleen verbeteren. Het MT heeft hierin bovendien een voorbeeld functie. De STAP-dialoog is een prima concept om tegelijkertijd de samenwerking te peilen en samen innovatie extra aandacht te geven. Daarom kozen we als kapstok het thema Samen innovatie op de kaart zetten.”

Wat heeft die middag voor jou scherper in beeld gebracht?
“Het is belangrijk dat je elkaars standpunt positief beoordeelt en daarop doorbouwt. Wat mij aanspreekt in de STAP-dialoog is dat je niet kan wegduiken door bijvoorbeeld even snel bij het standpunt van je collega aan te sluiten. De methode “dwingt” zelf een oordeel te vormen en dit te delen. Het veraste mij  dat dit met de placemat in één middag effectief wordt geregisseerd. We ordenden snel wat we kenmerkend vinden aan onze situatie en de relevantie van deze kenmerken voor wat we samen op korte termijn tot stand willen brengen. We zetten een stip op de voordeur zoals onze begeleiders dit noemen. Bovendien presenteerden zij met onze eigen praktijk als voorbeeld nog even mooi overzichtelijk welke veranderingen momenteel zorgen dat we specifieke eisen stellen aan samenwerken. Bijvoorbeeld dat samenwerken meer en meer over de grenzen van je organisatie plaats vindt, buiten vaste structuren. Dat vraagt van ons competenties waar je best nog wel eens aan herinnerd mag worden.”

Kan je verder met de opbrengst?
“De opbrengst is mooi concreet. We hebben deze ook direct doorgesproken in het eerstvolgende MT overleg. We zijn het er over eens dat een paar belangrijke inzichten meer gemeenschappelijk en scherper zijn. Één daarvan is dat we gegeven onze situatie, hogere eisen moeten stellen aan ons vermogen tot het bespreken van prioriteiten. De “Yes we can” mentaliteit kan behoorlijk in de weg zitten, wanneer je wil innoveren en tegelijk krap in de capaciteit zit. Je creëert hoge druk voor jezelf en anderen. Eerder en beter met elkaar praten over wat wel en wat niet kan, is nog belangrijker geworden. Dat geldt voor het hele team, dus ook voor mezelf. Op die manier hebben we afspraken gemaakt en brengen die direct in de praktijk.”

Beveel je zo´n middag anderen aan?
“Het spreekt me vooral aan dat we de thermometer er samen in stopten en deze ook direct samen hebben afgelezen. De methode past bij de luchtmachter 3.0. Niet volgen, maar geef zelf vorm aan de verandering. Het gaf ons in korte tijd een concrete referentie met directe consequenties waar je je samen aan verbonden voelt. Je loopt met resultaat de deur uit in plaats van met het gevoel; interessant, maar wat kunnen we er nu echt mee?”