10 Feb

Door

NOT 2015: prachtige gesprekken rond de STAP-dialoog

February 10, 2015 | By |

Over werkdruk, eilandjes en kwaliteit van onderwijs

Wij kijken met plezier en tevredenheid terug op de aanwezigheid van de STAP-dialoog op de NOT. Prachtig om te merken dat onze methode om samenwerken leuker en effectiever te maken aanslaat bij een brede groep in het onderwijs. Onze veranderkundige aanpak spreekt bestuurders, leidinggevenden, IB-ers én docenten aan. Op het moment dat wij aangeven dat er individueel een shitlijst en een hitlijst ingevuld gaat worden rondom het thema dat aan de orde is, reageren beursbezoekers met een aandachtige oogopslag en is de interesse in onze aanpak gewekt. Er ontstaan gesprekken over werkdruk, kwaliteit van onderwijs, samenwerking tussen duo-collega’s en binnen een team. Ook worden er verhalen verteld over moeilijk vlot te trekken teams die moeilijk in staat zijn om een antwoord te formuleren op de eisen die 21-ste eeuw van hen vraagt.

Werkdruk
Onvermijdelijk was het dat veel gesprekken gingen over de administratieve werklast en over de veranderingen in het gedrag van de leerlingen en studenten van nu. En de moeite die het kost om daar een juist antwoord op te geven. De STAP-dialoog spreekt vele bezoekers aan omdat deze concreet is en aansluit op de praktijk. Teamleden kunnen zelf inbrengen waar de oplossingen liggen en van daaruit een nieuwe weg inslaan die bruikbaar is voor hun praktijk.

Eilandjescultuur
Veel leidinggevenden bespreken met ons dat ze een manier zoeken om een team dat vast is gelopen vlot te trekken.. Het gaat over het openen van gesloten communicatie. Het gaat over niet de moed hebben om zaken uit te spreken en professioneel overleg met elkaar te voeren . . Het gaat over ‘over elkaar praten en niet met elkaar’ Het gesprek met de leidinggevenden gaat over hoe hier een cultuuromslag in te realiseren is en wat de STAP-dialoog daarin kan betekenen. Mooie gesprekken waarbij de STAP-dialoog een perspectief kan bieden!

Kwaliteit van onderwijs
Precies op zaterdag viel de Volkskrant op de mat met daarin een oproep van Frank Kalshoven, directeur van De Argumentenfabriek in Het spel en de knikkers. Als voorbeeld de discussie over de kwaliteit van het rekenonderwijs dat leerlingen aflevert die onvoldoende in staat zijn zich te redden in het leven. Maar vervolgens een oproep om het niet aan de deskundigen van buiten de school over te laten wat er moet gebeuren maar juist zelf actie te nemen. Niet afwachten wat er gebeurt, maar gewoon zelf in het lokaal kijken wat er aan de hand is en zelf de kwaliteit verbeteren. Wij hadden de hele week al telkens zelf geroepen: zelf verantwoordelijkheid nemen voor wat er gebeurt en gebeuren moet. Samen gaan zitten en de dialoog aangaan én de schouders eronder.

En zo is het. Zo willen we het. En zo doen wij het als we met teams in STAP-dialoog gaan: wij begeleiden teams waarvan de leden zelf aan een thema willen werken. Om samen de schouders te zetten onder dat wat dwars zit. En te werken aan leuker en effectiever samenwerken.