08 Sep

Door

Participatie en innovatie dreigen te mislukken

September 8, 2016 | By |

Hoe innoveren we het samenwerkend vermogen?

De innovatie in de zorg neemt een grote vlucht en tegelijk wordt met inbreng van gemeentes de zorg anders ingericht. Een complexe dynamiek, terwijl we maar moeizaam onze vertrouwde manier van samenwerken loslaten. Als dat zo blijft zal de hulpvrager weinig profijt hebben van alle veranderingen. Het komt nu aan op anders samenwerken. Welke innovatie past daar bij?

Technische innovatie in de zorg is alom aanwezig. De chirurg gebruikt een robot. Een incontinentie luier die een signaal geeft als er moet worden verschoond. Een elektronisch surveillance systeem. Apps met gaming voor professionals om te leren omgaan met verschillende hulpvragen. Het wordt normaal. In Meander Medisch Centrum ondersteunt een app de patiënt met informatie vooraf, als voorbereiding op een ingreep en het gesprek met de arts. Bij de ‘s Heeren Loo Zorggroep werken ze met de app ‘Medisein’. Deze helpt bij medicijntoediening en opstellen van rapportages. De inbreng van arts, apotheek, begeleider en cliënt komen hierin samen. Er zijn ook apps die therapieën ondersteunen. Interventies bij angstige kinderen kunnen bijvoorbeeld per app worden ondersteund met gaming. Alle technische mogelijkheden worden ingezet om zorg efficiënter, beter en sneller te maken.

Hulpvragers worden geholpen om deel te nemen aan hun eigen zorg. Daarvoor kunnen ze professionele zorg meer met elkaar vergelijken, eigen dossier(s) inzien en delen met wie ze willen. Dit is of wordt allemaal mogelijk. Het gaat niet alleen om de kwaliteit van de zorg, maar ook om de persoonlijke beleving. Zelfregie en zelfredzaamheid nemen zo toe. De positie van de hulpvrager verandert door de toepassing van technische mogelijkheden in rap tempo.

Bovendien heeft de participatiewet de beslissingen over de zorg dichter bij de vrager gebracht. Er zijn protocollen met regels, waarin keuzemogelijkheden en bezwaarmogelijkheden zijn opgenomen. De participatiewet en voortschrijdende technologische innovatie samen, zorgen dat de hulpvrager zijn verlangen meer en krachtiger zichtbaar kan maken. Dit heeft gevolgen voor de onderlinge afstemming voor ieder die daarbij betrokken is. En dat kunnen er veel zijn; hulpverlener, verzekeraar, ambtenaar, vrijwilliger, mantelzorger, belangenbehartiger, de verschillende specialistische hulpverleners en niet te vergeten de mondige cliënt.

Afstemming vraagt veel van alle partijen. Belangen lopen lang niet altijd synchroon. De afhankelijkheid van elkaar kan groot zijn en het is niet alleen de hulpvrager die risico’s loopt, wanneer dingen niet optimaal gaan. Je zit bijvoorbeeld zo in één van de praatprogramma’s of wordt zwart gemaakt in de sociale media. De onderlinge afstemming wordt belemmerd door aanwijzingen vanuit de verschillende thuisorganisaties, budget, specialisatie, concurrentie gedachte, beleving, beschikbaarheid, locatie gebondenheid, etc.

Het komt nu aan op het “echte samenwerken”, waarbij het vaker gaat om drie vragen tegelijk:

  1. Medisch: Wat kunnen we doen aan de lichamelijke klacht?
  2. Psychisch: Hoe kunnen we helpen om er mee om te gaan?
  3. Sociaal: Wat is er te doen aan de impact op sociale relaties?

Professionele hulpverleners zullen zich meer en meer als generalist moeten opstellen. Zij zullen samen met de andere spelers en de hulpvrager steeds weer de gehele situatie lezen om de haalbaarheid van het invullen van de zorg te beoordelen. Dit vraagt steeds sterker om samenwerken met focus, professionele synergie en onderlinge verbinding. Betekenis kunnen geven aan de situatie, delen van beelden / meningen met elkaar en vertrouwen ontwikkelen zijn kritische succesfactoren van samenwerkend vermogen. Dit geldt zowel in het verband rond de hulpvrager als tussen en in organisaties van hulpverleners.

Decentralisatie is mooi en technische innovatie prachtig, maar alleen wanneer dit wordt ondersteund door professionals met samenwerkend vermogen. De resultaatgerichte dialoog zal ze daarbij helpen. Zie het als een noodzakelijke innovatie van de communicatiestijl.

Wij ontwikkelen hiervoor een samenwerk app. Deze zal het leren en inzetten van de resultaatgerichte dialoog vereenvoudigen en versnellen. Heb je interesse om hierin mee te denken of mee te doen? Bel of mail me dan.
Johnvanbalen@stapdialoog.nl
06-22246154