03 Mar

Door

Positieve reacties op workshop samenwerken voor de veiligheidsbranche

March 3, 2015 | By |

Samenwerken stimuleren / faciliteren in veiligheidsorganisaties”

Samenwerken in de veiligheidsbranche is belangrijk. Onder operationele omstandigheden is samenwerken letterlijk van levensbelang. Op basis van skills en drills heb je geleerd om in moeilijke omstandigheden snel en doeltreffend te handelen. Door de toenemende ad hoc werkverbanden heb je deze kwaliteiten in het huidige dagelijkse werk ook hard nodig. Protocollen, regels en informatiesystemen voorzien niet meer in pasklare antwoorden. Gebrek aan overeenstemming, onzekerheid, complexiteit en soms zelfs chaos stellen hoge eisen aan het samenwerken…

Ervaringen bij Politie, Marechaussee en Luchtmacht bevestigen dat de STAP-dialoog hierbij uitkomst biedt. Daarom organiseren we binnenkort weer de eendaagse workshop “Samenwerken faciliteren en stimuleren in veiligheidsorganisaties”. Leer de samenwerking binnen een team sneller vorm te geven!

Deelnemers van onze laatste workshop waren erg positief. Lees hieronder een aantal reacties. Kijk voor het complete aanbod in deze en andere sectoren op onze website.

  • “Met de STAP-dialoog kan je samenwerkingsgesprekken effectiever inrichten. De cursus maakt je bewust wat daarin belangrijk is. De placemat is daarbij een handig hulpmiddel.”
    Sybren van de Velde, Chef Recherche, Politie Utrecht
  • “De STAP-dialoog is vernieuwend en tegelijkertijd zo voor de hand liggend dat je er geen aandacht aan besteed. Het is heel goed om STAP voor stap naar je eigen team / taakeenheid te kijken om daarvan te leren en te koesteren waar je goed in bent en te verbeteren waar mogelijk.”
    Kapitein Lenny Koppert: Trainer & Vormer / Vertrouwenspersoon Ministerie van Defensie
  • “Je kunt samen aan het werk gaan, ieder vanuit zijn eigen beleving of… samenwerken vanuit een gezamenlijke beleving en gedeelde verantwoordelijkheid. Wanneer je werkt vanuit  een gezamenlijke beleving en gedeelde verantwoordelijkheid, kom je samen verder!”
    Luitenant Bart Sluijer, Bachelor, Opleidingskundige, Ministerie van Defensie