21 Jan

Door

Reacties uit het onderwijs

January 21, 2015 | By |

Sjaak Vinke, directeur techniek bij MBO-Amersfoort

“We zijn goed op gang geholpen. Je merkte al snel dat we in onze rol groeiden en dat is vooral in de functie van teamcoördinator belangrijk. In deze functie moet je laten zien dat je iets toevoegt aan je collega’s in je team, die hetzelfde werk en denkniveau hebben. Wij voelen ons allemaal persoonlijk verbonden en dat hebben we voor elkaar zichtbaar gemaakt.”

Blanche Streppel, docent / ontwikkelaar bij het Veiligheid & Defensie College van ROC Midden Nederland

“Het is heel goed om met de STAP-dialoog eerst stil te staan bij het proces om daarna naar de inhoud te gaan. Overleg over leerlijnen en integrale benadering van lessen gaat nu in het team veel beter. We hebben meer verbinding met elkaar gekregen.”

Nancy Scheijven, directielid concernondersteuning ministerie OCW

“Mij heeft het traject en de rapportage erg geholpen om mijzelf en het team prestatiegericht te laten denken en werken. Het is een methode die aanspreekt omdat hij snel tot de kern komt en daarbij diverse aspecten van bedrijfsvoering / managen bundelt. Met energie samenwerken aan resultaat, was ons thema.”

Jan Willem Nuis, hoofd P&O bij Scholengemeenschap Het Streek

“De STAP-dialoog weet HRM-aspecten uit het exclusieve domein van de P&O-er te halen en maakt ze toegankelijk voor lijnmanagers. Hierdoor zien zij dat ze nog meer zelf invloed uit kunnen oefenen op de effectiviteit van de personele factor binnen hun organisatie.”

Deelnemers uit het P.O. aan de cursus “Samenwerken in het onderwijs”

  • “De STAP-dialoog brengt op tafel wat mensen werkelijk bezighoudt en elk teamlid voelt zich gehoord en betrokken.”
  • “De STAP-dialoog verbindt de harde (de prestatie) en zachte (het gedrag) kant van samenwerken met elkaar.”
  • “In het onderwijs zijn we soms veel tijd aan het overleggen over situaties; de STAP-dialoog zorgt voor aanzienlijke tijdwinst in gezamenlijke beeld- en besluitvorming.”
  • “De STAP-dialoog zorgt voor draagvlak in het team.”
  • “De STAP-dialoog zorgt ervoor dat we taken kunnen verdelen en verantwoordelijkheid nemen.”

Jan Haasjes, directeur VMBO Het Streek

“Principes uit de bijeenkomst die ik erg nuttig vind zijn; de STAP-dialoog als middel om goed met elkaar in gesprek te komen; resultaten vertalen als prestaties; de shit en hitlijst en de nadruk op gedragsindicatoren. Dit sluit goed aan omdat ik in mijn organisatie werk met gedragsindicatoren.”

Rolf Boertien, STAP-dialoog begeleider

“De wijze waarop de STAP-dialoog mij helpt om bij onderwijsteams snel verbinding, probleemherkenning, probleemerkenning  en resultaatgerichtheid te ontwikkelen verbaasde mij in het begin. Ik heb al jaren ervaring met het ondersteunen van samenwerkingsprocessen in het onderwijs en werkte niet eerder met zo’n krachtig concept.”