20 Jan

Door

Samenwerken om de kwaliteit van het mentorschap te vergroten

January 20, 2015 | By |

Trees Feldbrugge, docent Beeldende Vorming op het Dockinga College, betrok met een beeldvormende dialoog dertig collega’s bij haar onderzoek “Hoe kunnen we samen de kwaliteit van het mentorschap vergroten?” Eerder vertelde ze hier al waarom dat zo noodzakelijk was. Nu zijn we benieuwd naar …

Hoe is het uitgepakt?

“Door te werken met de STAP-dialoog kon ik iedereen heel praktisch betrekken. Iedere deelnemer kon een eigen moment en plaats kiezen om zijn of haar beeld te geven. Zo kon het op school gedaan worden, maar ook thuis in de eigen tijd. Iedere collega maakte als het ware een eigen foto van de huidige situatie en deze werd binnen de applicatie samengevoegd tot een foto per groep. Er werd ook direct zichtbaar wie er wel of geen tijd voor vrijmaakte. Enkele deelnemers vonden het nog moeilijk de vragen te beantwoorden. Zij waren nog niet thuis in de manier van vragen stellen en de gebruikte termen. Een duidelijke introductie bleek voor hen van belang.

Wanneer de werkwijze duidelijk was kon iedereen aan de slag. Er zijn op allerlei manieren mooie antwoorden gegeven. De ene persoon is kort van stof, de ander lang. De deelnemers gebruikten hun verschillende predicaten (horen, zien, voelen, etc.), dat alles geeft een mooi stukje inzicht in de personen. Secundaire winst ontstond voor mij als onderzoeker dan ook in de omgang met deelnemers, collega’s en leidinggevenden, omdat hun betrokkenheid zichtbaar werd. Bovendien werd zichtbaar op welke verschillende manieren mentorschap leefde.

Voor het analyseren van de resultaten is enig denkwerk op meta-niveau gewenst om de uitkomsten te bundelen in een korte zin. Als je die zin eenmaal te pakken hebt, kan je eenvoudig verder met de groep in een volgende bijeenkomst. Naast zicht op de inhoud van het thema en de mate van betrokkenheid bij de respondenten leverde de inzet van de STAP-dialoog me veel tijdwinst op. Het is prettig alle resultaten bijeen te hebben op één plek in de computer, mooi geordend in een rapportage op hoofdlijnen en tegelijk met de mogelijkheid om van ieder respondent antwoorden afzonderlijk na te slaan en te bespreken. Geen gezoek meer naar die papieren en extra inspanningen om resultaten over- en uit schrijven. Mooie tijdwinst met een efficiënte rapportage al met al.”